Nieuws

ZuidOostZorg als eerste VVT gestart met scan

ZuidOostZorg is als eerste VVT organisatiebreed gestart met de Professionaliteitscan. Alle zorgmedewerkers van niveau 1 t/m 6 doen hieraan mee. De eerste meting startte met een pilot in september 2015, de uitrol volgde in november 2015. De tweede meting zal in november 2016 volgen en de derde meting in 2017.

ZuidOostZorg is een zorgorganisatie in, met name, het zuidoosten van Friesland. Zij bieden zorg en ondersteuning aan mensen die thuis wonen. Daarnaast hebben ze verpleeg- en verzorgingshuizen op mooie locaties in zuidoost Friesland.

Om verder grip te krijgen op de professionalisering van haar verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en facilitair woonassistenten heeft ZuidOostZorg als eerste VVT in Nederland de Professionaliteitscan afgenomen. Zij zijn daarmee ook de eerste zorgorganisatie die de Professionaliteitscan organisatiebreed doorvoert. Ze leggen de scan voor aan alle zorgmedewerkers van niveau 1 t/m 6.

Professionaliteitscan voor alle verpleegkundigen, verzorgenden én helpenden

De Professionaliteitscan is als eerste ingezet voor verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis en in een revalidatiecentrum. En nu ook in de VVT. De Professionaliteitscan is hiertoe in een doorlopende lijn aangepast op de verpleegkundige professional die hierin werkzaam is (verpleeghuiszorg, woonzorgcentrum zorg, revalidatie zorg, groeps-/dagverzorging en thuiszorg). Daarnaast is de Frenetti assessmentcatalogus verder uitgebreid met een Professionaliteitscan voor verzorgenden, helpenden en facilitair woonassistenten.

Naast de Professionaliteitscan zijn er vragen over de complexiteit van de zorg voorgelegd, welke representatief zijn voor het meten van de zorgzwaarte. De uitkomsten van de Professionaliteitscan zijn per zorgverlenersgroep verbonden aan de complexiteit van zorg. In grafieken is te zien in hoeverre de performance overeenkomt met de complexiteit van zorg. Dit wordt gedaan vanuit drie verschillende dimensies. Aan module 1 is de ‘zorgcomponent’ van de complexiteit van zorg gekoppeld.

Resultaten geïntegreerd in intern LMS

ZuidOostZorg past de Professionaliteitscan niet toe als eenmalig assessment. Ze nemen de scan en de resultaten hiervan mee in hun Leer Management Systeem (LMS), zodat het een blijvend toetsinstrument wordt voor de ontwikkeling van zorgprofessionals binnen de organisatie. Ze gebruiken dezelfde kapstok als de Professionaliteitscan in het eigen LMS systeem.

De ervaringen van ZuidOostZorg met de Professionaliteitscan

Anke Huizenga, voorzitter RvB: “Met dit instrument breekt een nieuwe fase aan in ons bedrijf en dat was nodig ook.

Verzorgende IG, 40-45 jaar: “Een best pittige vragenlijst waarbij je goed moest nadenken over nu en de toekomst. Niet verkeerd om zo aan het denken te worden gezet. Ik ben benieuwd wat volgt.”

Verzorgende IG, 18-25 jaar: “Ik heb in Juni 2015 mijn diploma behaald. Maar merk wel dat ik nog veel moet leren. Dan zie ik dat ik veel dingen niet op school heb gehad en daar loop ik dan nog wel eens tegenaan. Gelukkig zijn er collega`s om mij heen waar ik bepaalde dingen aan kan vragen”.

Helpende, 50-55 jaar: “Het is wel nuttig deze vragen , kun je aan je zelf werken bij bepaalde zaken waar je niet veel van weet.”

De uitrol en toepassing binnen ZuidOostZorg

De Professionaliteitscan kent 3 modules. In september 2015 is ZuidOostZorg gestart met een pilot op 2 locaties onder verpleegkundigen en verzorgenden, alle 3 modules zijn voorgelegd. Na een evaluatie is in november 2015 de organisatiebrede uitrol onder verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden gestart. Eerst Module 1, waarvan onlangs (januari 2016) de resultaten van de Professionaliteitscan, inclusief zorgzwaarte gepresenteerd zijn.

Elke locatie heeft, naast de ZuidOostZorg brede rapportage, een rapportage voor het eigen team. In elke rapportage staat een top-5 prioriteitenlijstje, die aangeeft waar de meeste respondenten op achterstand zijn van de ZuidOostZorg doelstelling. N.a.v. de uitkomsten worden er met elkaar herkenbare teamdoelstellingen geformuleerd, naast nog persoonlijke doelen om de (team)prestatie te verbeteren.

Module 2 van de scan volgt in het 2e kwartaal van 2016 en module 3 in het 3e kwartaal van datzelfde jaar. De metingen worden herhaald toegepast in een PDCA cyclus.

Hier lichten we de Professionaliteitscan voor VVT’s verder toe.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …