Nieuws

ZuidOostZorg met tweede meting bezig (vervolg van 2015)

Eind november 2016 is ZuidOostZorg begonnen met de 1ste follow-up meting – 2e meting – van de Professionaliteitscan. Ze meten Module 1 onder (Gespecialiseerd) Verpleegkundigen (G&G), Verzorgenden/IG/EVV’ers, Helpenden en de Facilitair Woonassistenten. De Professionaliteitscan omvat 3 modules. ZuidOostZorg heeft ervoor gekozen om de 3 modules herhaald verspreid over het jaar in een Plan-Do-Check-Act leercyclus aan te bieden. Hierdoor is het een continue proces van deskundigheidsbevordering.

Snel de resultaten inzichtelijk

In korte tijd is de respons bij deze 2e meting over alle groepen heen meer dan 85%, waarbij het gaat nu al gaat om meer dan 900 zorgmedewerkers. Om trots op te zijn! Alle respondenten ontvangen direct na het invullen het Persoonlijk Rapport met de scores. Op een later tijdstip ontvangen ze het Persoonlijk Rapport met niet alleen ‘Wat te verbeteren’, maar ook ‘Hoe te verbeteren’ met verwijzing naar ZuidOostZorg leert!, het leermanagementsysteem binnen de organisatie. Ook staat in het Persoonlijk Rapport ‘Wie kan helpen’ om het ‘ samenwerkend leren’ te vergemakkelijken.

Meting complexiteit van zorg

Naast de Professionaliteitscan is het Zorgzwaarte assessment voor alle groepen ook dit keer weer meegenomen. Hiermee kan ZuidOostZorg volgen of de complexiteit van zorg vanuit verschillende dimensies gelijk blijft of toeneemt én wat dat betekent voor haar zorgmedewerkers in het kader van deskundigheidsbevordering en zorg voor haar medewerkers. Er kan een vergelijking worden gemaakt tussen de meting van 2015 en 2016. De effecten van de verschuivingen in de zorg worden hiermee mogelijk zichtbaar alsook de gevolgen voor zorgmedewerkers en de teamsamenstelling voor nu en in de toekomst. Eind januari worden de eerste resultaten van de 2e meting gepresenteerd aan het management, zo ook aan de medewerkers zelf.

Historie van de Professionaliteitscan binnen ZuidOostZorg

ZuidOostZorg is in september 2015 begonnen met een pilot op 2 locaties om vervolgens in november 2015 organisatiebreed uit te rollen onder al haar zorgmedewerkers.

ZuidOostZorg biedt vanuit 14 locaties tijdelijke of langdurige zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Revalidatie en reactivering en Thuiszorg.

Bij ZuidOostZorg vinden ze het belangrijk dat iedere medewerker op de juiste plek werkt. Dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders talenten en ontwikkelmogelijkheden, om de cliënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Een leven lang leren

Bij ZuidOostZorg vinden ze het ook belangrijk om samen kennis te creëren en toe te passen. Daarom richten zij zich op ‘een leven lang leren’. Iedereen leert, van iedereen. Werken bij ZuidOostZorg betekent dan ook dat je ervoor kiest om jezelf constant te blijven ontwikkelen. “Zo maken we samen onze zorg toekomstbestendig”, aldus ZuidOostZorg.

Om dit te bereiken besteedt ZuidOostZorg veel aandacht aan het opleiden van (toekomstige) medewerkers. Zij vinden het belangrijk dat haar medewerkers deskundig, gemotiveerd en betrokken zijn, om zodoende optimale zorg- en dienstverlening te kunnen garanderen.

De Professionaliteitscan maakt integraal onderdeel uit van ‘ZuidOostZorg leert!’, het interne leermanagement systeem, waarin vanuit de afdeling HR, Leren & Ontwikkelen en het Leerwerkbedrijf allerlei leerpaden zijn opgenomen ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Afhankelijk van wat nodig is worden extra leerpaden ontwikkeld om het ‘leven lang leren’ te faciliteren.x

Lees hier meer over ZuidOostZorg: https://www.zuidoostzorg.nl/werken

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Antje Oldenburg, HR manager bij ZuidOostZorg
Nienke Zweers, Adviseur Leren & Ontwikkelen bij ZuidOostZorg

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …