Nieuws

Zorgzwaarte toevoeging aan de Professionaliteitscan

Matching performance met zorgzwaarte.

Aan de Professionaliteitscan zijn specifieke vragen over ‘complexiteit van zorg’ toegevoegd vanuit 3 dimensies. Met deze extra vragenset voegt u het meten van zorgzwaarte1 toe aan de resultaten van de originele Professionaliteitscan. Dit kan gebruikt worden om de ‘staffing mix’ in kaart te brengen.

Deze vragenset kunt u afnemen als aanvulling op de originele Professionaliteitscan.

Complexiteit van zorg meten vanuit 3 dimensies

De zorgcomponent van de complexiteit van zorg (eerste dimensie) wordt gekoppeld aan module 1: ‘Verplegen & Verzorgen’ en de organisatiecomponent (tweede dimensie) wordt gekoppeld aan module 2: ‘Samenwerken & Communiceren’. Aan module 3: ‘Managen & Verbeteren’ is de administratiecomponent (derde dimensie) gekoppeld.

“Hoe verhoudt zorgzwaarte zich tot professionaliteit? En verschilt dat per zorgtype, gewerkte uren, leeftijd, opleiding of functie?” 

Waarom hebben we deze vragen toegevoegd?

Het is van groot belang dat de performance van zorgprofessionals overeenkomt met de zorgtaken die verricht moeten worden. Door te signaleren waar de zorgcomplexiteit binnen een organisatie hoger is ten opzichte van de performance bij individuen, kan snel passende actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld door doelgericht te scholen om de performance te matchen met de juiste set en niveau aan competenties.

De kwaliteit van zorg en patiënt-/cliëntveiligheid is daarmee gebaat, maar ook de zorgprofessional zelf. Deze wordt in staat gesteld om zonder onnodige stress de voorliggende zorgtaken uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk om professionals die in performance hoger scoren dan de zorgzwaarte, uitdagender taken of vervolgscholing aan te bieden, zodat het aanwezige potentieel maximaal benut wordt.

zorgzwaarte-vs-professionaliteit

Zorgzwaarte vragen als eerste toegepast in de VVT

Bij de Professionaliteitscan van ZuidOostZorg hebben we in november 2015 deze Zorgzwaarte vragen als eerste toegepast in de VVT, vanwege de verschuiving van zorg. Dit heeft gevolgen voor de beroepsuitvoering van vele zorgprofessionals. Door deze zorgprofessionals vragen voor te leggen over de complexiteit van zorg vanuit hun eigen context kunnen we de ervaren zorgzwaarte in kaart brengen en volgen in relatie tot professionaliteit. Dezelfde Zorgzwaarte-vragen zijn ook voorgelegd aan alle verpleegkundigen van de Chirurgie/Urologie en AOA afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis en verbonden aan de uitkomsten van de Professionaliteitscan.

Toekomstgerichte kwaliteitscan

Frenetti laat zien een verziende blik op de zorgsector te hebben. Met de toevoeging van de vragen over zorgcomplexiteit is de scan gericht op huidige en toekomstige vraagstukken over de toenemende zorgzwaarte in organisaties en beroepsgroepen. Met de Professionaliteitscan wordt getracht om een doorlopende lijn aan te brengen waarbij het mogelijk is om in kaart te brengen op welke wijze de verschillende zorgprofessionals op elkaar aansluiten en aanvullen in een vloeiende beweging in pluriforme teams.

Hier leest u meer over de Zorgzwaartescan.

1 Zorgzwaarte: de hoeveelheid zorg die een patiënt of cliënt nodig heeft in dit kader bedoelt als maat om op basis daarvan de inzet van personeel voor wat betreft het opleidingsniveau en performance te kunnen berekenen.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …