Nieuws

Voortgang project NursingAI

Het NursingAI-project analyseert en voorspelt de soorten vaardigheden en competenties die zorgprofessionals, met name verpleegkundigen, nodig hebben wanneer robots en andere geautomatiseerde technieken op (grote) schaal in de gezondheidszorg komen. Door inzicht te krijgen in de benodigde competenties en vaardigheden, kunnen curricula voor trainingen en onderwijsprogramma’s worden uitgebreid naar de werkelijke behoeften met betrekking tot ICT-competenties. Frenetti maakt onderdeel uit van dit consortium.

Bijeenkomst in Amsterdam

De volgende stappen moeten worden gezet na de tweede transnationale bijeenkomst van het NursingAI Erasmus+ consortium. Afgelopen juni kwamen de consortiumleden uit Nederland, Duitsland en Hongarije bijeen op locatie Universiteit van Amsterdam – Amsterdam Business School. Tijdens de bijeenkomst bespraken we de opgestelde conceptenquête, het kader en de validatie daarvan middels testinterviews voor het later uitzetten van de vragenlijst onder verpleegkundigen. De doelstelling van de vragenlijst en opvolgend onderzoek is om de huidige kennis en vaardigheden van verpleegkundigen in kaart te brengen t.a.v. geautomatiseerde technologie nu en in de toekomst.

Artikel van project Nursing AI gepubliceerd in Bildung für Europa

In het Duitse tijdschrift ‘Bildung für Europa’ is in juli dit jaar een artikel geplaatst afkomstig uit het project NursingAI.

KI und Robotisierung im Gesundsheitswesen
Het artikel getiteld ‘KI und Robotisierung im Gesundsheitswesen’ behandelt het doel van het project, de wijze van onderzoek en de beoogde resultaten. Hieronder een samenvatting:

Vanwege het tekort aan verpleegkundigen in Europa en de groeiende vraag naar verpleging en gezondheidszorg, die gepaard gaat met demografische trends, neemt de relevantie van op behoeften gebaseerde zorg toe. Dit feit en de toenemende mechanisatie en robotisering in de gezondheidszorg zullen leiden tot disruptive veranderingen in de verpleegkundige praktijk.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat een veilig gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in zorgberoepen nog niet volledig aanwezig is.

Tegen deze achtergrond wil het Erasmus+ -project ‘NursingAI’ de vaardigheden en competenties analyseren die zorgprofessionals nodig hebben bij de toepassing en integratie van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), robotica en ICT. Daarnaast is de projectgroep van plan een instrument te ontwikkelen voor het beoordelen van de op technologie gebaseerde competenties en deze te testen op kwaliteitscriteria en toepasbaarheid.

Assessmentinstrument
Voorafgaand aan de ontwikkeling van een assessmentinstrument voor het meten van digitale competenties van verpleegkundigen is in het kader van dit project een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd.

De zoekvragen waren gebaseerd op:

  • Hoe zullen kunstmatige intelligentie en robotica de verpleegkundige praktijk veranderen? Wat gaat er veranderen?
  • Welke vaardigheden en competenties zijn in de toekomst nodig in de professionele zorg zodat robotica en AI op de juiste manier kunnen worden gebruikt en toegepast?
  • Hoe kan robotica daarbij helpend zijn om te voldoen aan de behoeften van patiënten?

In het licht van gebrek aan kennis over bestaande curricula en competenties en vaardigheden over digitalisering in de zorg, zal een beoordelingsinstrument gebaseerd op de UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) worden ontwikkeld en getest in alle drie de landen die bij het project betrokken zijn. Verder zullen traininginterventies worden ontwikkeld op basis van instructie of educatieve simulatie voor het testen en ontwikkelen van digitale en e-health competenties.

Lees hier het volledige artikel uit ‘Bildung für Europa’ (pdf – Duits)

Lees meer over het ‘Nursing AI’ project op de website van TIB Hannover Research (Engels)

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …