Nieuws

Verslag werkconferentie 24 maart

Op 24 maart organiseerden we voor de 2e keer een werkconferentie. Deze was het vervolg op de werkconferentie van 4 november 2016. De 1e werkconferentie had als doel het opstellen van een Handreiking mbo- en hbo-normering voor de verpleegkundige praktijk met behulp van de Professionaliteitscan. In het kader van de implementatie van de V&V beroepsprofielen 2020 en vooruitlopend op de functieprofielen zoals door de NVZ nu uitgegeven, richtte de 2e werkconferentie zich in lijn met deze ontwikkelingen zich op de verdere uitwerking van deze handreiking.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens de werkconferentie zijn we gewichten gaan hangen aan de verschillende items die onderdeel uitmaken van de verpleegkundige praktijk, zoals beschreven en gemeten in de Professionaliteitscan. Wat we wilden weten: Zijn alle items uit de Professionaliteitscan even belangrijk voor de verpleegkundige praktijk? Zowel voor mbo- als hbo-verpleegkundigen zijn we dit in kaart gaan brengen.

Korte onderzoeksstudie

Voorafgaand aan de werkconferentie startten we een korte onderzoeksstudie naar de scope van de verpleegkundige praktijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de Professionaliteitscan voor verpleegkundigen. Het in kaart brengen van deze scope kan helpen bij de verdere professionalisering van het mbo en hbo verpleegkundig beroep. De resultaten van de korte onderzoeksstudie leveren – naast de output van de werkconferentie – ingrediënten voor het ontwikkelen van een Verpleegkundig Volwassenheidsmodel (VVM).

Introductie Freda Vasse

Freda Vasse opende de werkconferentie door het doel van de bijeenkomst toe te lichten: “Deze werkconferentie beoogt het (verder) in kaart brengen van de scope van de mbo- en hbo-verpleegkundige met behulp van de Professionaliteitscan voor verpleegkundigen, gerelateerd aan de Beroepsprofielen V&V 2020 en de CanMEDS gebieden.” In haar presentatie lichtte ze toe hoe er die dag gewerkt wordt aan een top 5 per module.

Presentatie Niels Oerlemans (NVZ)

Niels Oerlemans, Senior beleidsadviseur van de NVZ volgde met zijn presentatie ‘Functieprofielen – Belang en landelijke implementatie’. Niels Oerlemans: “Eisen aan verpleegkundigen worden steeds hoger, ze worden steeds meer bevraagd op competenties”. Hij gaf aan dat functiedifferentiatie geen doel op zich is, maar een middel en hij benoemde ook de noodzaak tot differentiatie door de veranderende zorgvraag.
Download hier de presentatie van Niels Oerlemans (pdf)

Discussie tijdens de werkconferentie

De Professionaliteitscan omvat in totaal 96 items. Per item vragen we de deelnemers een gewicht te geven voor de mate van belangrijkheid voor de mbo- en de hbo-verpleegkundige. Aan de hand van Module 1 van de Professionaliteitscan: Verplegen & Verzorgen (CanMEDS gebied vakinhoudelijk handelen) is hierover per groep deelnemers gediscussieerd en een top 5 samengesteld. De uitkomsten zijn samengevat op een poster met daarop een weergave van het betreffende assessment. Deze uitkomsten worden momenteel verwerkt. Hier zal binnenkort een presentatie over volgen.

Deze werkvorm leverde voor de deelnemers een bijdrage aan het (nog) duidelijker praktisch in kaart brengen van het onderscheid tussen mbo en hbo verpleegkundigen, de positionering en het samenspel van beide om in de eigen organisatie mee aan de slag te kunnen gaan.

Prof. dr. Hester Vermeulen, Hoogleraar bij IQ Healthcare van het Radboud UMC,  nam de honneurs waar voor de reflectie en het gesprek met de deelnemers en gaf een korte samenvatting bij de samengestelde top 5 van alle vragen uit Module 1.

Presentatie Marjolein Schouten (JBZ)

Marjolein Schouten, Manager Jeroen Bosch Academie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, presenteert de resultaten van de 2e meting met de Professionaliteitscan. Marjolein Schouten: “Als we kijken naar de resultaten van 2015 vs 2016 dan zien we duidelijk dat het beter gaat”.

Introductie Verpleegkundig Volwassenheid Model

Een eerste aanzet tot een Verpleegkundig Volwassenheid Model (VVM) werd op basis van een datastudie gepresenteerd door Freda Vasse. Zij stelt: “Eén opleidingsdoelstelling per doelgroep werkt niet gezien de spreiding.” Zij stelt het Verpleegkundig Volwassenheid Model als alternatief voor op de huidige doelstellingen voor mbo en hbo professionals. Zij biedt in haar model 5 verschillende streefniveaus voor elke verpleegkundige. Elke verpleegkundige krijgt in de Plan-Do-Check-Act cyclus van het Continuous Professional Development het volgende dichtstbijzijnde niveau voor ontwikkeling aangereikt – dit ten behoeve van de deskundigheidsbevordering. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van belangrijkheid van items binnen de scope van de verpleegkundige praktijk. Op deze manier wordt er voldaan aan één van de onderwijskundige principes om het leerproces van CPD in relatie tot het bereiken van de doelstelling – de functiedifferentiatie – van zittende gediplomeerde verpleegkundigen zo goed mogelijk in de steigers te zetten.

De voordelen:

  • Motiverende doelstelling voor iedere VPK waarbij ieders talent wordt benut.
  • Bedient zowel snelle als langzame groeiers en is een stimulans voor hidebounds*.
  • Extra hulpmiddel bij bepaling van formatie, roostering, etc.

*Definition of ‘hidebound’ from the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Theasaurus: “Having fixed opinions and ways of doing things and not willing to change or be influenced, especially by new or modern things.” Dit begrip ‘hidebounds’ wordt genoemd in het International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning (2014). First comprehensive handbook comprising theoretical and empirical research on professional learning.

We willen Conny Hes, Coördinator Opleiding en Onderwijs bij het Landsteiner Instituut, graag bedanken voor haar bijdrage aan beide werkconferenties.

Bekijk foto’s van de dag

 

 

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …