Nieuws

Verslag symposium Jeroen Bosch Ziekenhuis

Op 21 januari vond in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch het symposium ‘Werken aan verpleegkundig leiderschap’ plaats. Er waren 45 organisaties aanwezig, met allen max. 5 medewerkers uit verschillende disciplines.

Freda Vasse van Frenetti was deze dag aanwezig, niet alleen als moderator van de workshop over ‘Leiding geven aan Verpleegkundig Leiderschap’ maar ook met een informatieve stand. Samen met Jan van de Poll en Margriet van de Kamp gaven zij uitleg en toelichting bij de steeds bekender wordende Frenetti professionaliteitscan voor zorgprofessionals.

Waarom dit symposium?

Aanleiding voor het symposium is de verandering in de zorg omtrent de verbetering van de kwaliteit van zorgpersoneel door te investeren in opleiding en ontwikkeling. Het in 2013 ingevoerde onderscheid tussen niveau 4 en 5 verpleegkundigen in functie- en competentieprofiel en inschaling betekent dat er daadwerkelijk een onderscheid tussen beide rollen wordt gemaakt. Hiervoor is binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis het opbouwprogramma ‘Verpleegkundig Leiderschap’ ontwikkeld.

Freda Vasse over het symposium: “Het was een bruisend symposium. Uit heel veel verschillende invalshoeken is het opbouwprogramma van het JBZ belicht. Het was zeer informatief. Ik merkte dat het ook als uitermate informatief en inspirerend werd ervaren door aanwezige andere ziekenhuizen. Daarnaast merkte ik dat er een groeiende belangstelling is vanuit de diverse beroepsgroepen voor de professionaliteitscan.

Freda Vasse trad op als moderator tijdens de workshop ‘Leiding geven aan Verpleegkundig Leiderschap’. Jean-Marc Reinold (Unithoofd Kortverblijf van het JBZ) en Idilia van Herpen (Unithoofd Neurologie van het JBZ) presenteerden en deelden hun ervaring met de veranderende functieprofielen niveau 4 (mbo) en 5 (hbo) binnen de verpleegkunde. Freda: “Het was een interactieve workshop met veel vragen uit het veld. De vragen hadden met name betrekking op hoe ze het verschil tussen niveau 4 en 5 faciliteren binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis en wat dat betekent voor hun eigen rol als Unithoofd. Dit bewijst dat het onderwerp leeft binnen alle aanwezige ziekenhuizen.”

Het opbouwprogramma ‘Verpleegkundig Leiderschap’ binnen het JBZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een programma met drie leertrajecten ontwikkeld om vorm te geven aan het verpleegkundig leiderschap.

De Professionaliteitscan voor verpleegkundigen is gebruikt als nulmeting; waar sta je nu als professional, waar sta je als afdeling en waar sta je als organisatie?

Daarna volgt in 2016 en 2017 een tweede en derde meting. Deze fungeren als eerste nameting en tweede eindmeting, waarin we samen met Marjolein Schouten, Manager Jeroen Bosch Academie bekijken welk effect het opbouwprogramma heeft op de performance. Hiertoe zijn er naast de niveau 5 verpleegkundigen die deelnemen aan het opbouwprogramma drie controle groepen voor het wetenschappelijk onderzoek wat zal volgen.

We hopen dat na 3 jaar de effecten van het opbouwprogramma te zien zijn op de performance. De hypothese is dat de performance omhoog is gegaan van niveau 5 verpleegkundigen op het gebied van verpleegkundig proces, klinisch redeneren en ‘Evidence Based Practise’. Dat zijn de leertrajecten die alle niveau 5 verpleegkundigen die in het opbouwprogramma zitten in 3 jaar tijd moeten volgen.

Bekijk een korte samenvattende film over het symposium

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …