Tag: MBO- en HBO normering

Verslag werkconferentie 4 november

‘Handreiking mbo- en hbo-normering voor de verpleegkundigen’

Fijn dat we met zo’n grote multidisciplinaire groep van veel verschillende organisaties in en rond de zorg samen konden komen op 4 november! Doel van de bijeenkomst was het samenstellen van een handreiking met betrekking tot de mbo- en hbo-normering voor verpleegkundigen.

Lees meer

Frenetti organiseert werkconferentie

Op 4 november organiseren wij onze eerste werkconferentie m.b.t. de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen.

Waarom een werkconferentie?

Er is vanuit zorgorganisaties, die werken met de Professionaliteitscan, behoefte geuit voor het opstellen van een gezamenlijke handreiking voor de MBO- en HBO normering c.q. doelstelling. Verder willen we graag een Verpleegkundig Volwassenheidsmodel (VVM) introduceren om daarover van gedachte te wisselen en zo mogelijk een eerste aanzet tot definiëring. Aanleiding voor het opstellen van een VVM zijn de uitkomsten van verzamelde data van MBO-, HBO- en Inservice-A opgeleide verpleegkundigen in relatie tot de grote uitdaging die voor ons ligt. Lees meer

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …