Nieuws

Spanning in de zorg

De inleiding van het M&O-jaarboek 2012, Spanning in en rond organisaties onder redactie van Jaap van Muijden, Joyce Rupert en Heleen Tours, zet de lezer in de eerste alinea al direct onder hoogspanning:

“Anno 2012 is de toekomst erg onzeker. De adrenaline stroomt momenteel door alle aderen van de samenleving. Politiek gezien staat het midden onder druk en winnen de flanken. Door schandalen bij hogescholen, wooncorporaties en ziekenhuizen staan maatschappelijke organisaties onder druk en is er weinig vertrouwen in het leiderschap. […] De spanning is te snijden in de bestuurskamer … .”

Een somber beeld. Maar gelukkig, in spanning ligt ook ruimte voor vooruitgang verscholen:

“Spanning is het botsen van krachten. Vaak krijgt spanning een negatieve lading. In een conflict is een spanning letterlijk voelbaar en veroorzaakt het negatieve energie. Maar aan spanning zit niet alleen een  minpool, er is ook een pluspool. Uit spanning kan ook iets moois ontstaan. Partijen kunnen er baat bij hebben een spanning te exploiteren en om te zetten in ruimte voor vooruitgang.”

Ook in de gezondheidszorg is er veel spanning.

“Er is kritiek op het functioneren van bestuurders in het kader van de patiëntveiligheid. De implementatie van meer marktwerking met daarbij een nadruk op kostenbeheersing leidt tot allerlei spanningen tussen bestuur en medici of medewerkers en tussen medici onderling. Niet alleen de organisatiewaarde (waaronder kostenbeheersing) is belangrijk, maar ook medewerkerswaarde en klantwaarde. Daarbij is het van belang om een balans aan te brengen tussen deze drie waarden. Naast beter organiseren is ook werkplezier belangrijk en de klant wil dat zijn onzekerheden beperkt of hanteerbaar zijn (Smid, 2012).”

m_en_o_jaarcongres_2012Freda Vasse van Frenetti deed, begeleid door de Universiteit Utrecht, empirisch onderzoek naar de effecten en werking van nieuwe leeromgevingen voor het opleiden van mbo- en hbo-studenten tot verpleegkundigen bij het VU Medisch Centrum. Doel van deze nieuwe leeromgeving is het verhogen van de kwaliteit van de klinische leeromgeving. In het opleiden van verpleegkundigen is een spanning aanwezig tussen leren en het verrichten van arbeid. De nadruk op patiëntveiligheid en kwaliteit leidt ertoe dat verpleegkundigen minder tijd hebben om leerlingen op te leiden. De nieuwe leeromgeving is ontworpen aan de hand van de leertheorie van Illeris.

Het lijkt erop dat de nieuwe leeromgeving het beoogde effect weet te bewerkstelligen.

In hoofdstuk 15 van het M&O-jaarboek beschrijft Vasse haar empirische onderzoek onder de titel Praktijkonderwijs versterkt door Design Based Research.

Lees hier het hele hoofdstuk of bestel het boek op http://shop.kluwer.nl. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie over de toekomst van opleiden in organisaties.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …