Nieuws

Professionaliteitscan genoemd in boek ‘Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’

Het boek ‘Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’ is bestemd voor verpleegkundigen in opleiding, om vertrouwd te raken met klinisch redeneren. Daarnaast is het voor verpleegkundigen een houvast in de dagelijkse praktijk. Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is geschreven door een team van docenten, wetenschappers en praktiserende verpleegkundigen uit verschillende velden.

Het boek is opgesteld onder redactie van Lia van Straalen en Marieke Schuurmans.

Over het boek

Klinisch redeneren is een basisvaardigheid die iedere verpleegkundige zich geleidelijk aan eigen maakt. Door goede klinische redeneervaardigheden kan de moderne verpleegkundige deze veranderingen aan in een specifieke situatie rondom een zorgvrager. Dit boek legt uit hoe je klinisch redeneren kan leren en wat daar voor nodig is. Het benadrukt, naast inzicht in het verpleegkundig proces, de belangrijke rol van kennis en het opdoen van ervaring in de beroepspraktijk.

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is opgebouwd aan de hand van de stappen van het verpleegkundig proces, zoals de analyse van de zorgvraag, verpleegkundig diagnostiek, verpleegkundige interventies en evaluatie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan overdracht en samenwerking in relatie tot klinisch redeneren. Ook het belang van continue professionele ontwikkeling voor het klinisch redeneren komt aan de orde. De bijbehorende website biedt oefenmateriaal afkomstig uit de praktijk, met onder andere casuïstiek met oefenvragen. Het biedt je een realistische blik op de praktijk van de verpleegkunde en het is waardevol oefenmateriaal ter voorbereiding op stages.

De Professionaliteitscan

Onze Professionaliteitscan komt aan bod in hoofdstuk 6: ‘Een echte verpleegkundige is een lerende verpleegkundige’, van Ans Grotendorst en Angela Tuijp. Onder de kop ‘Hoe kun je een professionaliseringsplan maken?’ bij Casus C op bladzijde 140 wordt de Professionaliteitscan beschreven als een instrument om de professionaliteit, kennis en vaardigheden van de individuele verpleegkundigen in een team of instelling te meten en te verbeteren, ook op het gebied van klinisch redeneren.

uitsnede-boek-klinisch-redeneren

Het boek is hier te bestellen.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …