Zorgzwaarte meten

Aan de Professionaliteitscan voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden zijn specifieke vragen over ‘complexiteit van zorg’ toegevoegd die samen het assessment 'Zorgzwaarte' vormen.

Deze vragen zijn gericht op de zorgcomponent, de directe patiënten-/cliëntenzorg, de organisatiecomponent en de administratiecomponent t.a.v. de complexiteit van zorg (drie dimensies). Met de vragen over zorgzwaarte analyseert u waar zorgprofessionals qua complexiteit mee te maken hebben en wat ze te doen hebben. De vragen zijn gekoppeld aan de verschillende modules van de Professionaliteitscan.

“Hoe verhoudt zorgzwaarte zich tot professionaliteit? En verschilt dat per zorgtype, gewerkte uren, leeftijd, opleiding of functie?”

Waarom we het belangrijk vinden om zorgzwaarte in beeld te krijgen

Het is van groot belang dat de performance van zorgprofessionals overeenkomt met de zorgtaken die verricht moeten worden en de organisatie daarvan. Door te signaleren waar de zorgcomplexiteit binnen een organisatie hoger is ten opzichte van de performance bij individuen, kan snel passende actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld door doelgericht te scholen om de performance te matchen met de juiste set en niveau aan competenties.

De kwaliteit van zorg en patiënt-/cliëntveiligheid is daarmee gebaat, maar ook de zorgprofessional zelf. Deze wordt in staat gesteld om zonder onnodige stress de voorliggende zorgtaken uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk om professionals die in performance hoger scoren dan de zorgzwaarte, uitdagender taken of (vervolg)scholing aan te bieden, zodat het aanwezige potentieel maximaal benut wordt.

Wilt u de zorgzwaarte binnen uw organisatie in kaart brengen?

Wilt u de vragen over ‘complexiteit van zorg’ toevoegen aan de Professionaliteitscan binnen uw zorgorganisatie? Neem dan nu contact op met Frenetti door onderstaand formulier in te vullen.

Uw naam

Organisatie

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Uw bericht


Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …