Zorgzwaarte meten

Aan de Professionaliteitscan voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden zijn specifieke vragen over ‘complexiteit van zorg’ toegevoegd die samen het assessment 'Zorgzwaarte' vormen.

Deze vragen zijn gericht op de zorgcomponent, de directe patiënten-/cliëntenzorg, de organisatiecomponent en de administratiecomponent t.a.v. de complexiteit van zorg (drie dimensies). Met de vragen over zorgzwaarte analyseert u waar zorgprofessionals qua complexiteit mee te maken hebben en wat ze te doen hebben. De vragen zijn gekoppeld aan de verschillende modules van de Professionaliteitscan.

“Hoe verhoudt zorgzwaarte zich tot professionaliteit? En verschilt dat per zorgtype, gewerkte uren, leeftijd, opleiding of functie?”

Waarom we het belangrijk vinden om zorgzwaarte in beeld te krijgen

Het is van groot belang dat de performance van zorgprofessionals overeenkomt met de zorgtaken die verricht moeten worden en de organisatie daarvan. Door te signaleren waar de zorgcomplexiteit binnen een organisatie hoger is ten opzichte van de performance bij individuen, kan snel passende actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld door doelgericht te scholen om de performance te matchen met de juiste set en niveau aan competenties.

De kwaliteit van zorg en patiënt-/cliëntveiligheid is daarmee gebaat, maar ook de zorgprofessional zelf. Deze wordt in staat gesteld om zonder onnodige stress de voorliggende zorgtaken uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk om professionals die in performance hoger scoren dan de zorgzwaarte, uitdagender taken of (vervolg)scholing aan te bieden, zodat het aanwezige potentieel maximaal benut wordt.

Wat kost het?

Voor de Professionaliteitscan betaalt u op basis van het aantal zorgprofessionals dat u de scan laat uitvoeren. Hierin zit een staffel. Gebaseerd op het aantal zorgprofessionals, het aantal modules én het aantal metingen (één- of meerjarig) wordt een projectprijs vastgelegd.

Voor het Zorgzwaarte assessment betaalt u een bedrag per zorgmedewerker extra.
Indien u de prijslijst wilt inzien, kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar office@frenetti.com.

Wilt u de zorgzwaarte binnen uw organisatie in kaart brengen?

Wilt u de vragen over ‘complexiteit van zorg’ toevoegen aan de Professionaliteitscan binnen uw zorgorganisatie? Neem dan nu contact op met Frenetti door onderstaand formulier in te vullen.

Uw naam

Organisatie

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Uw bericht


Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …

Frenetti on a healthcare mission to Houston and Austin

Frenetti joins Task Force Health Care on a healthcare mission to Texas, USA. Together with other companies that are active …

Redefining Nursing Skills for Artificial Intelligence and robotization in health care

Frenetti participates in an international NursingAI consortium. The NursingAI project will analyze and forecast the types …