QRP-training voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders

QRP-training ter verbetering van begeleiding/coaching van studenten

Training ter verbetering van begeleiding- en coachingsvaardigheden

Dit is een 'Train de trainer' incompany training. Deze training is gericht op opleidingsadviseurs en praktijkopleiders. Zij trainen verpleegkundigen in hun rol als werkbegeleider voor studenten. Met behulp van de Quick Reflective Practise (QRP) methode leren ze verpleegkundigen beter aan te sturen zodat zij vervolgens de studenten op mbo- en hbo-niveau beter kunnen begeleiden.

Wat verbeter je met deze training?

Begeleidings- en coachingsvaardigheden. In deze training leer je werken met de Quick Reflective Practice-methode. Die helpt in iedere situatie onmiddellijk en doelgericht te reflecteren, de juiste beslissingen te nemen en te leren van je eigen handelen. De training gaat ook in op continue ontwikkeling en meer specifiek op werk gebaseerd leren. Er wordt ingegaan op reflectie en uitwisseling van ervaringen voor het verbeteren of versterken van de kwaliteit van je (huidige) professionele prestaties.

Naast de QRP-methode als rode draad geeft de training inzicht in krachtige onderwijskundige concepten en modellen die zowel de opleidingsadviseur en praktijkopleider als de verpleegkundige in de rol van werkbegeleider kunnen helpen in het opleiden, coachen en begeleiden van studenten.

Deze methode en training draagt bij aan een aantrekkelijker, efficiënter en effectiever leeromgeving.

De QRP-methode

De werkdag is doorspekt met grote en kleine acties. Met de QRP-methode reflecteer je snel en simpel voor, tijdens en na iedere actie aan de hand van de acht metacognitieve vaardigheden: oriënteren, plannen, monitoren, toetsen, diagnosticeren, bijsturen, evalueren en reflecteren. Bij een juiste toepassing stimuleer je het evidence based werken in de praktijk.

QRP-METHODE - copyright ©2013-2017 Frenetti

Na de training

 • Kun je de QRP-methode verder verspreiden binnen de organisatie;
 • Kun je de diverse onderwijskundige concepten en modellen overdragen;
 • Kun je diverse onderwijsconcepten en -modellen toepassen op diverse casuïstieken;
 • Kun je de praktijk op kwaliteit toetsen en evalueren aan de hand van de onderwijsconcepten en -modellen;
 • Kun je zowel je eigen metacognitieve vaardigheden verder versterken als die van de verpleegkundige in de rol van werkbegeleider en die van studenten;
 • Kun je het zelfregulerend vermogen vergroten van zowel de verpleegkundige in de rol van werkbegeleider als de studenten.
 • Voel je je meer gesterkt in je rol als opleider, coach en begeleider;
 • Ben je meer bekwaam in argumenteren en discussiëren;
 • Ben je beter in staat evidence based te denken en werken;
 • Kun je collega’s adequaat feedback geven;
 • Ben je in staat beter te communiceren en samenwerken met je collega’s.

Werkvorm

Deze training beslaat 3 x 4 uur en een opdracht tussendoor. De training beslaat in totaal een tijdsspanne van circa 6 weken. We sluiten de training af met een samenvattende bijeenkomst om resultaten te bespreken en verder in te gaan implementatie en borging.

Drie interactieve bijeenkomsten van elk één dagdeel. Aan de hand van een praktijkopdracht wordt in de tussenliggende periode van ongeveer 6 weken met de QRP-methode in de praktijk geoefend en worden ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers via besloten internetforum.

1. Voorbereidingsopdracht (1 uur)
2. Drie trainingsblokken (3 x 4 uur fysieke bijeenkomst)
3. Praktijkopdracht (4 uur)
4. Samenvattende bijeenkomst (4 uur)

Totaal aan studiebelasting uren = 21 uur.

QRP-METHODE - copyright ©2013-2017 Frenetti

Deelname

De training vereist een minimum aantal van 8 en een maximum van 16 deelnemers.

Locatie training

Dit is een incompany training, deze wordt verzorgd in het ziekenhuis.

Aanmelden

Interesse in deze QRP-training voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders? Mail dan naar office@frenetti.com of bel voor meer informatie naar 020 754 65 54.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …