De QRP-methode

Uitleg van de betekenis en herkomst van de Quick Reflective Practice methode van Freda Vasse

De QRP (Quick Reflective Practice) methode is gericht op het versterken van de metacognitieve vaardigheden. Deze methode is ontworpen door Freda Vasse (Frenetti).

De oorsprong van de QRP-methode

Diverse onderzoekers merken de volgende categorieën van metacognitieve activiteiten als belangrijk aan: oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren, bijsturen, evalueren en reflecteren” (Verloop & Lowijck, 2003, p.154). Daarnaast is de theorie van Schön (1983) gericht op de centrale rol van reflecteren tijdens en na het professioneel handelen met als doel professionele ontwikkeling en het creëren van een lerende organisatie.

Deze twee concepten van metacognitieve vaardigheden als onderdeel voor het bereiken van een volwaardig leerproces en de reflective practitioner “in action, on action” zijn door Freda samengebracht in één simpele methode: De QRP-methode.

In de QRP-methode zijn deze acht categorieën verwerkt, door er vóór, tijdens en na de actie onmiddellijk en snel op te reflecteren. De werkdag is immers doorspekt met allerlei acties, groot en klein. Naast onmiddellijke en snelle reflectie op deze acht categorieën door de dag heen kan de QRP-methode gebruikt worden als tool voor een uitgebreidere uitgestelde reflectie. Bij welke categorieën ging het goed en welke behoeven (door)ontwikkeling en/of versterking.

De QRP-methode kun je leren

Frenetti ontwikkelde trainingen voor zorgprofessionals om de QRP-methode te leren toepassen in de dagelijkse praktijk. Zo is er een teamtraining en een 'Train de trainer'- programma voor opleidingsadviseurs en praktijkopleiders.

Legitimering voor de QRP-methode

Leeractiviteiten die nodig zijn voor een volwaardig leerproces, zijn cognitieve, affectieve en metacognitieve leeractiviteiten. Inzet en gebruik hiervan is nodig om efficiënt en effectief leerdoelen te behalen.

 • cognitieve leeractiviteiten:
  activiteiten om leerinhouden te verwerken.

  “Deze leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld gericht op het verwerken van feiten, begrippen, formules, redeneringen, argumenten, definities, theorieëen, visies en conclusies. Cognitieve leeractiviteiten leiden direct tot bepaalde leerresultaten op het mentale vlak, zoals kennis, begrip, inzicht, overzicht, en vaardigheid - of op het materiële vlak, bijvoorbeeld aantekeningen, onderstreptingen, een schema, een werkstuk, een samenvatting of een oplossing voor een probleem.” (Verloop & Lowijck, 2003, p. 153).

 • affectieve leeractiviteiten:
  activiteiten om gevoelens te verwerken.

  “Dit type leeractiviteit heeft te maken met de rol die affectieve factoren spelen bij leerprocessen. Deze affectieve activiteiten die leerlingen gebruiken om gevoelens te verwerken die zich bij het leren voordoen, leiden tot een gemoedstoestand die positief, neutraal of negatief kan uitwerken op de voortgang vna hun leerproces.” (Verloop & Lowijck, 2003, p.153).

 • metacognitieve of regulatieve leeractiviteiten:
  activiteiten om leerdoelen te kiezen en resultaat van eigen leerproces te sturen.

  ”Metacognitieve leeractiviteiten, ten slotte, zijn gericht op het reguleren of sturen van de cognitieve en affectieve activiteiten en leiden daardoor indirect tot leerresultaten. Het gaat om die denkactiviteiten die leerlingen gebruiken om leerdoelen te kiezen, controle uit te oefenen over hun verwerkingsactiviteiten en om het verloop en de resultaten van hun eigen leerproces te sturen. Deze zelfregulatie kan meer of minder bewust plaatsvinden.” (Verloop & Lowijck, 2003, p.153).

 

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …