Waar is de Professionaliteitscan op gebaseerd?

Vertrekpunt voor de Frenetti Professionaliteitscan zijn de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen wat in 2012 is gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit profiel is gebaseerd op de systematiek van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists).

Kern van de beroepsuitoefening is de verpleegkundige als zorgverlener. Maar de verpleegkundige is ook communicator, samenwerker, organisator, gezondheidsbevorderaar, reflectief beroepsbeoefenaar, praktijkonderzoeker en professional. De 7 CanMEDS-gebieden zijn inmiddels ook opgenomen in de accreditatiesystematiek van het Kwaliteitsregister en daarmee richtinggevend voor het Professionaliseringsscholingsaanbod.

De verdeling van de CanMEDS-rollen over de modules van de Professionaliteitscan 

De Professionaliteitscan bestaat uit 3 modules die overeenkomen met de 7 CanMEDS-gebieden:

Module 1 Verplegen & Verzorgen

1. Vakinhoudelijk handelen: de verpleegkundige als zorgverlener;

Module 2 Samenwerken & Communiceren

2. Communicatie: de verpleegkundige als communicator;
3. Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner;

Module 3 Managen & Verbeteren

4. Kennis en wetenschap: de verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap;
5. Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar;
6. Organisatie: de verpleegkundige als organisator;
7. Professionaliteit en kwaliteit: de verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar.

De verpleegkundige bekwaamheden zijn in 4 ontwikkelfasen uitgesplitst en vervolgens per fase concreet beschreven. Hierdoor zijn de verschillende niveaus inzichtelijk en wordt voor een groot deel voorkomen dat verpleegkundigen een onrealistische inschatting maken van eigen kunnen.

Lees hier meer over CanMEDS

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …