Professionaliteitscan voor verpleegkundigen

Onderwijsinstellingen

De Professionaliteitscan is ook in te zetten voor verpleegkundigen in opleiding, zodat studenten (i.e. lerenden) voor zichzelf in kaart kunnen brengen hoever ze zijn in het leerproces en waar ze nog op moeten focussen om na diplomering of certificering aan de slag te kunnen.

Geschikt voor: mbo/hbo initiële of verkorte opleiding of vervolgopleiding.

De scan is een online assessment en geeft in korte tijd inzicht in de performance en professionele ambitie van zowel individuele lerende als alle zorgstudenten uit een groep of leerjaar.

Duidelijk beeld van de kennis en vaardigheden van de student

Door het afnemen van de Professionaliteitscan in het laatste jaar of laatste fase van de opleiding kan een heel duidelijk beeld gecreëerd worden van de kennis en vaardigheden van de student én de onderdelen waar hij/zij zich nog meer in kan of moet ontwikkelen.

Na het afnemen van de scan krijgt elke student een persoonlijk rapport c.q. verbeterplan, waarin met de student wordt gecommuniceerd wat de doelstelling (i.e. norm) van de (vervolg)opleiding is in een bepaalde fase en/of leerjaar.

Welk resultaat biedt de scan u precies?

De Professionaliteitscan voor verpleegkundigen, welke ook tijdens de initiële en/of vervolgopleiding kan worden ingezet, geeft u diepgaand inzicht in:

  • de professionaliteit van de verpleegkundigen in opleiding,
  • hoe hun verschillende expertises zijn verdeeld,
  • welke ambities verpleegkundigen in opleiding nastreven,
  • hoe het in brede zin met de samenwerking is gesteld,
  • hoe de CanMEDS-gebieden worden ingevuld,
  • levert input voor het (door)ontwikkelen van het curriculum,
  • wanneer welke leeractiviteiten en leermateriaal in te zetten,
  • actie- en ontwikkelplannen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe de Professionaliteitscan te implementeren is in uw zorgopleiding? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken en de Professionaliteitscan aan u toe te lichten.

Uw naam

Organisatie

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Uw bericht


Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …