De Professionaliteit Assessment in 2 minuten

Landelijk gebruikt gevalideerd instrument om de professionaliteit van verpleegkundigen te meten.

De Professionaliteitscan biedt een innovatieve wijze van het managen van verpleegkundig kapitaal.

De Professionaliteitscan is een onderwijskundig performance zelf-assessment, waarbinnen, in een vaardighedenhiërarchie, naast competenties naar het niveau van performance wordt gevraagd. De Professionaliteitscan voor verpleegkundigen beschrijft - van beginner tot expert - wat verpleegkundigen doen.

Er wordt in de antwoorden gevraagd naar soorten kennis, kennisinhouden en naar gedragsniveau. De Professionaliteitscan beoogt een weerspiegeling te zijn - met een zo volledig mogelijke scope - van de verpleegkundige praktijk.  

Eigen performance in kaart brengen

De actuele versie (versie 3.6) van de Professionaliteitscan omvat 96 items (i.e. onderdelen) als scope. Elk item omvat 4 antwoorden die in een toenemende mate van 'moeilijkheid' gesorteerd zijn. Met andere woorden het is een cumulatieve schaal, de zogeheten Guttman schaal. In de antwoorden wordt gevraagd om de eigen performance (inclusief competenties) te matchen met de performance beschrijving. Er wordt dus niet gevraagd naar meningen, maar naar verifieerbaar gedrag en feiten.

De 4 antwoorden noemen we posities:

  1. beginner;
  2. competent;
  3. volleerd en
  4. expert.

Deze 4 posities representeren hiermee 4 niveaus van performance. Als je in een 'hogere' positie komt als beste match met je eigen performance, dan betekent dit dat je de voorliggende posities al bereikt hebt.

Naast de huidige situatie vragen we aan respondenten ook naar de ambitie voor over 12 maanden. Aan organisaties vragen we naar de organisatiedoelstelling, oftewel normering, per onderwerp. Hierdoor wordt zichtbaar hoe de respondenten scoren ten opzichte van de opgegeven normering en waar er draagvlak en capaciteit is voor verbeteren en ontwikkelen. Ook wordt zichtbaar hoeveel inspanning er geleverd moet worden om deze doelstelling te behalen. Dit alles samen bepaalt de keuze voor de beste managementstrategie. De organisatie bepaalt of de doelstelling is gebaseerd op initiële opleiding of functie.

Kennissysteem

Daarbij biedt de Professionaliteitscan een kennissysteem voor ontwikkelen, verbeteren en professionaliseren. Deze kennis wordt, als ondersteunende informatie, aangeboden aan de verpleegkundigen passend bij de ontwikkelstappen die ze moeten maken om naar de next level performance te komen. Het kennissysteem is meer dan ondersteunende informatie om te ontwikkelen, verbeteren en te professionaliseren. Het is meer dan alleen gericht op het maken van de volgende stap in je eigen professionaliteit, het biedt naast informatie voor ontwikkeling ook verdieping en verrijking. Er wordt ook verwezen naar zorginnovaties die plaatsvinden buiten de eigen organisatie om vervolgens na te gaan of die innovaties van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de eigen afdeling/organisatie. Daarnaast biedt het kennissysteem ook informatie op het gebied van evidence based practise.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …