Professionaliteit Assessment voor verpleegkundigen VVT

VVT

De Professionaliteitscan voor verpleegkundigen in Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT's) is bedacht en ontwikkeld voor alle verpleegkundigen van niveau 4 t/m 6. Het is een online assessment en geeft in korte tijd inzicht in de performance en professionele ambitie van alle verpleegkundigen in uw organisatie.

Vier versies van de Professionaliteitscan

Voor VVT's biedt Frenetti naast de scan voor verpleegkundigen, ook een Professionaliteitscan voor verzorgenden, helpenden en facilitair woonassistenten. Elk vak heeft immers een eigen invalshoek en nadruk.

Hoe is het gesteld met de professionaliteit van úw verpleegkundigen?

De Professionaliteitscan van Frenetti geeft u hier inzicht in. De scan is opgezet als online assessment en hiermee meet u in korte tijd de performance en professionele ambitie van alle verpleegkundigen in uw organisatie. De scan is bedacht en ontwikkeld door Freda Vasse. Zij heeft de scan ontworpen mede op basis van Wet BIG, Beroepsprofiel 2020 V&V en CanMeds. De scan is daarmee bij uitstek geschikt om handen en voeten te geven aan de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen. En kan daarnaast ondersteunend zijn aan de transitie die de nieuwe wetgeving teweeg zal brengen, waarbij scheiding wordt aangebracht in verschillende niveau's van verpleegkundige beroepsuitoefening.

De scan is eerst uitgerold in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Hierna is hij volledig herzien voor toepassing binnen VVT's, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de doorlopende lijnen tussen de verschillende beroepsgroepen, zowel binnen zorgorganisaties als tussen organisaties. De scan is bij uitstek geschikt om handen en voeten te geven aan de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen.

Waarom zou u professionaliteit meten?

Voor de verpleegkundigen zelf: getrainde zorgprofessionals leveren betere zorg, zijn meer tevreden en meer betrokken bij hun werk, worden in staat gesteld hun werk beter te doen en vinden hun werkgever aantrekkelijker.

Voor de zorgorganisatie: verpleegkundigen zijn een belangrijk deel van het budget van de zorgorganisatie; professionaliteit helpt vermijdbare fouten te voorkomen; het meten en vervolgens het kennis delen houdt de kennis binnen de zorgorganisatie; de persoonlijke verbeterplannen bij de scan zorgen voor het zeer kosteneffectief opleiden van verpleegkundigen.

Welk resultaat biedt de scan u precies?

De Professionaliteitscan voor verpleegkundigen geeft u diepgaand inzicht in:

  • de professionaliteit van verpleegkundigen,
  • hoe hun verschillende expertises zijn verdeeld,
  • welke ambities verpleegkundigen nastreven,
  • hoe het in brede zin met de samenwerking is gesteld,
  • hoe de CanMEDS-gebieden worden ingevuld,
  • actie- en ontwikkelplannen,
  • waar uw organisatie kwetsbaar is en risico’s loopt,
  • waar de prioriteiten te leggen op individueel-, team/groeps- en organisatieniveau.

Deze inzichten zijn zowel beschikbaar op individueel, team-, locatie als zorgorganisatie breed niveau.

Meer weten?

Wilt u weten hoe goed het gesteld is met de professionaliteit van de verpleegkundigen in uw zorgorganisatie? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met u op om geheel vrijblijvend de Professionaliteitscan aan u te demonstreren en toe te lichten.

Uw naam

Organisatie

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Uw bericht


Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …