Privacy Statement Frenetti

 1. Algemeen

In dit privacy statement geeft Frenetti informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Frenetti B.V. is gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61733288. Frenetti is bereikbaar via telefoon: +31 20 754 65 54 of email: office@frenetti.com.

Frenetti is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de Frenetti website (www.frenetti.com), e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd. Frenetti is verwerker ten aanzien van de persoonsgegevens die via Frenetti Online worden verkregen en voor de verwerking van die persoonsgegevens heeft Frenetti een verwerkersovereenkomst afgesloten met haar klanten.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de Frenetti website, de gebruikers van Frenetti Online, de klanten van Frenetti en verder alle personen van wie Frenetti persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Frenetti. Dit privacy statement geldt in aanvulling op de verwerkersovereenkomsten die Frenetti met haar klanten heeft afgesloten voor het gebruik van Frenetti Online.

 1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Frenetti worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de Frenetti website, Frenetti Online, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de Frenetti website, Frenetti Online, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van de Frenetti website: e-mail adres, volledige naam en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van Frenetti Online zijn: e-mail adres, volledige naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surfgedrag en andere gegevens over het gebruik van de Frenetti website, Frenetti Online, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Frenetti gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven:

De persoonsgegevens die via de Frenetti website e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd worden gebruikt:

 • om contact met u op te nemen en te onderhouden;
 • voor het verzenden van nieuwsbrieven of andere relevante informatie of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • om u te informeren over onze producten en diensten;
 • om u te informeren over actuele ontwikkelingen en kennis te delen, en
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de Frenetti website en/of om de Frenetti website te analyseren en/of te verbeteren.

De persoonsgegevens die via Frenetti Online worden verkregen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke verwerkersovereenkomst voor:

 • het verlenen van de online diensten en;
 • het genereren van statistieken betreffende het gebruik van Frenetti Online en/of om Frenetti Online te analyseren en/of te verbeteren.
 1. Inschakeling van derden

Frenetti kan derden inschakelen indien dat nodig is voor het verlenen van de diensten, ter ondersteuning van haar bedrijfsvoering (bijvoorbeeld ICT-dienstverleners of samenwerkingspartners) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Door Frenetti ingeschakelde derden verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Frenetti. Frenetti sluit met die verwerkers een verwerkersovereenkomst.

 1. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt, tenzij de persoonsgegevens volledig geanonimiseerd zijn of Frenetti heeft maatregelen getroffen voor de bescherming van die persoonsgegevens die door de Europese Commissie adequaat zijn bevonden.

 1. Cookies

De Frenetti website en Frenetti Online maken gebruik van zogenaamde functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om het gebruik en de ervaring van de Frenetti website en Frenetti Online soepel te laten verlopen en beter af te stemmen op uw voorkeuren. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van de Frenetti website en Frenetti Online. Frenetti gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Frenetti heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google nooit uw volledige IP-adres zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Frenetti heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Frenetti maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Frenetti heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u mogelijk bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

 1. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens / klachten
  • Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Frenetti bereiken via telefoon: +31 20 754 65 54 of email: security@frenetti.com .
  • Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar: office@frenetti.com.
  • Als u een klacht heeft over hoe Frenetti uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Frenetti opnemen via telefoon: +31 20 754 65 54 of email: security@frenetti.com. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
  • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  • Frenetti gebruikt een aantal technieken om te zorgen dat uw de beschikbaarheid van uw gegevens optimaal blijft. Om dat te doen, maken wij dagelijks kopieën van de gegevens op onze systemen. Het verwijderen van gegevens uit deze kopieën is echter technische nagenoeg onhaalbaar. In lijn met advies van toezichthoudende autoriteiten houdt Frenetti bij als u uw gegevens verwijderd wilt hebben. Wij zorgen ervoor dat de gegevens direct van de actieve systemen verwijderd worden. Op de back-up kopieën blijft de data echter staan. Door een procedure die wij hebben ingesteld zorgen wij ervoor dat uw gegevens van deze kopieën niet meer op het actieve systeem teruggezet worden. Ook voor de archieven van onze gegevens hanteren wij eenzelfde methode.
 2. Bewaartermijn
  • Frenetti bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 3. Beveiliging
  • Frenetti heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het versleutelen van persoonsgegevens, het opslaan van gegevens in een afgeschermde aparte database, het genereren van een uniek alfanumeriek wachtwoord en het implementeren van two-factor authenticatie.
 4. Hoe wij contact met u opnemen
  • Soms zal Frenetti contact met u opnemen voor verschillende redenen. Ongeacht de reden, zullen wij u in deze contact momenten nooit vragen om persoonlijke gegevens naar ons te sturen via email, tekstberichten of een website. Wij zullen u ook nimmer vragen om uw login gegevens met ons te delen.
  • Mocht u twijfelen over de echtheid van een bericht dat u van ons ontving, neem dan contact op via telefoon: +31 20 754 65 54 of email: security@frenetti.com.
  • Over het algemeen is het verstandig om een koppeling naar een webpagina, die u ontving via email of andere elektronische communicatie, handmatig over te typen in de adres balk van uw Internetbrowser.
 5. Wijzigingen in het Privacy statement
  • Frenetti behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Frenetti adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 22 juni 2018.

 

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …

Voortgang project NursingAI

Het NursingAI-project analyseert en voorspelt de soorten vaardigheden en competenties die zorgprofessionals, met name verpleegkundigen, …