Nieuws

Presentatie Frenetti bij Radboudumc

De Radboudumc Health Academy organiseerde op 17 mei jongstleden de scholing: Palliatieve zorg – intuïtie, wijsheid of wetenschap? Deze dag werden meerdere lezingen, discussies en interactieve sessies georganiseerd voor zorgprofessionals werkzaam binnen de Palliatieve zorg. Freda Vasse van Frenetti was uitgenodigd om te spreken over de Professionaliteitscan.

Thema’s die tijdens het symposium aan bod kwamen:

  • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  • Hoop in de palliatieve fase
  • Het levenstestament
  • Advance Care Planning bij patiënten met kanker en orgaanfalen

Presentatie Freda Vasse

Tijdens deze bijeenkomst heeft Freda Vasse een presentatie verzorgd over de Professionaliteitscan. Ze gaf een uitleg van de scan, de totstandkoming en de opbouw ervan en ging daarnaast dieper in op de geavanceerde inzichten die je hiermee als zorgprofessional, team en organisatie krijgt. Ze sprak onder andere over het reflecteren op je eigen dagelijkse praktijk. Wat is je level of performance: Waar sta je? Hoe verhoudt zich dat tot de zorg die je moet leveren en die in jouw functie van je gevraagd wordt? Welke stappen zou je nog kunnen maken om deze zorg verder te ontwikkelen, verbeteren en professionaliseren?

Door het uitvoeren van de Professionaliteitscan word je je bewust van zowel je eigen performance als de performance van het hele team. Bij teamperformance kun je je afvragen: welke zorg leveren we nu met z’n allen? Hebben we genoeg know-how en skills in het team om deze zorg te kunnen leveren? Zijn we met z’n allen voldoende toegerust?

Aan het eind van de presentatie riep ze op om op de eigen werkplek met elkaar in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen uit de Professionaliteitscan en daarover te reflecteren op de eigen dagelijkse praktijk en eigen performance.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …