Wetenschappelijk adviesraad

Het werk van Frenetti wordt gestaafd door de wetenschappelijk adviesraad

Op 5 december 2014 is een Wetenschappelijke Adviesraad opgericht op advies van prof. dr. Marieke Schuurmans, de Chief Nursing Officer van Nederland, vanwege de perspectieven die de Professionaliteitscan biedt voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg.

De samenstelling van de Wetenschappelijk Adviesraad is als volgt:

  • Prof. dr. Petrie Roodbol, hoogleraar Verplegingswetenschap (innovatie en educatie) aan het UMC Groningen en hoofd Wenckebach Instituut (voorzitter adviesraad);
  • Prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap aan het UMC Utrecht, lector Zorg voor ouderen aan de Hogeschool Utrecht en Chief Nursing Officer;
  • Prof. Mykola Pechenizkiy, hoogleraar Data Mining aan de TU Eindhoven, faculteit Wiskunde en Informatica.
  • Ass. Prof. dr. Marieke van der Schaaf, Director Academic Master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht en Associate Professor, Center for Learning in interaction, Universiteit Utrecht.
  • Ass. prof. Iris Wallenburg, assistent hoogleraar Bestuur en Beleid Gezondheidszorg aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorgi van de Erasmus Universiteit;
  • Dr. Gábor Kismihók, postdoctorale onderzoeker aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en assistent hoogleraar aan de Corvinus Universiteit van Budapest;
  • Freda Vasse MSc BSN, grondlegger van deze Professionaliteitscan voor verpleegkundigen. Zij ontwierp diverse scans, waaronder de Professionaliteitscan en de Zorgzwaartescan. Al eerder ontwierp ze een leerklimaatinstrument (WLQ-3D questionnaire) en de QRP-methode voor diverse doelgroepen. De QRP-methode is gericht op het versterken van de metacognitieve vaardigheden. Zij is tevens de CEO van Frenetti.

Officiële taak c.q. rol van de adviesraad luidt: “De raad adviseert Frenetti nationaal en internationaal o.a. over de Professionaliteitscan voor verpleegkundigen, met bijzondere aandacht voor de verbinding tussen de big data die met de Professionaliteitscan wordt opgehaald, data science, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en zorginnovatie en de inzet van de resultaten en bevindingen voor beleidsdoelen op het gebied van continue professionele ontwikkeling en educatie van zorgprofessionals in relatie tot de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid in de gezondheidszorg.”

Official task c.q. role of the Advisory Board: “The Advisory Board advises Frenetti nationally and internationally amongst others about the Professionalism in Nursing Scan, with special attention paid to the connection between big data retrieved with the Professionalism in Nursing Scan, data science, scientific research, education and innovation in health care. And the deploy of the results and findings for policy in the area of continuous professional development and education of care professionals in relation to the quality of care and patient safety in health care.”

De Wetenschappelijk Adviesraad komt 2x per jaar bijeen (of vaker indien wenselijk).

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …