Organisatie

Wij leveren met Frenetti Online assessments die op een snelle manier zowel analyses als verbeterstrategieën bevatten, zodat organisaties doelgericht kunnen werken aan een high performance organization. Onze assessmentcatalogus is voortdurend in ontwikkeling.

Frenetti is een bedrijf voor geautomatiseerd consultancy. We ontwerpen assessments voor de gezondheidszorg, waaronder de Professionaliteitscan en het Zorgzwaarte assessment. Aan onze assessments is een geautomatiseerd kennissysteem gekoppeld voor het verder leren, professionaliseren en aanzetten tot innoveren van de respondenten. Met onze producten leveren we geautomatiseerd advies aan onze klanten. Met de verzamelde data gegenereerd uit de assessments en analyses van (big) data gaan wij in op vraagstukken die in organisaties leven en aanleiding geven om snel en doelgericht op te pakken en op te lossen.

Onze historie

Frenetti is opgericht in 2013 in Leiden. Freda Vasse is de oprichter van Frenetti. Naast de functie van CEO is zij onderwijskundig ontwerper, instrumentenmaker en adviseur. Ook is zij PhD candidate bij UMCG/RUG.

Freda is als gespecialiseerd hbo-verpleegkundige, innovator en onderwijskundige de bedenker en ontwerper van tal van gevalideerde assessments, waaronder de veelomvattende Professionaliteitscans met de daaraan gekoppelde Zorgzwaarte.

In uiteenlopende functies in VUmc Amsterdam bouwde zij ruime ervaring op in de gezondheidszorg op het snijvlak van praktijk, onderwijs en onderzoek. Naast continu wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de Professionaliteitscan en Zorgzwaartescan deed ze al eerder wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van verschillende designs van leer- en werkomgevingen op het individueel leren en de wijze van begeleiden van studenten (lees- leerklimaatmeting). Hiervoor ontwikkelde zij een gevalideerd instrument gebaseerd op de 3D-leertheorie van Knud Illeris. Daarnaast ontwikkelde zij de QRP-methode (Quick Reflective Practice). In de Reflective Practice methode staat het continue en onmiddellijk reflecteren op eigen kennis en handelen centraal.

Verder houdt Freda zich bezig met strategische (inter)nationale maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken in het domein van onderwijs en gezondheidszorg. Zij denkt onder meer na over het vraagstuk hoe om te gaan met de veranderingen in het onderwijs en de zorg in relatie tot de veranderende populatie (toenemende vergrijzing en veranderingen op de arbeidsmarkt).

Ons doel

Frenetti is gespecialiseerd in geautomatiseerd advies met daaraan gekoppeld een geautomatiseerd kennissysteem. Ons doel is dat organisaties zo snel mogelijk op diverse vlakken, vanuit verschillende invalshoeken in relatie tot elkaar, zichzelf advies kunnen geven en elkaar kunnen helpen.

Wij leveren onderwijskundige producten en diensten die bijdragen aan het continue leren en professionaliseren op individueel, team- en organisatieniveau. Dit alles gerelateerd aan huidige situatie, ambitie en doelstellingen van individuen, teams en organisaties (inclusief benchmark). Veel aandacht gaat daarbij uit naar organisatieontwikkeling en het goed aan laten sluiten van de leer- en ontwikkelprocessen op de praktijk en omgekeerd voor het bereiken van een high performance organization.

Frenetti committeert zich aan de tien principes van de United Nations Global Compact.

Onze aanpak

Frenetti staat voor een resultaatgerichte aanpak met behulp van geautomatiseerde 'nieuwe stijl' consultancy en gelooft dat dit alleen mogelijk is in nauwe samenwerking met onze klant, daar waar de vraagstelling ligt. Wij opereren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Automated consultancy where it is possible, face-to-face, where it is desirable

Met de producten en diensten van Frenetti krijgt u tools in handen waarmee organisaties het maximale kunnen halen uit de expertise en de inzet van eigen mensen, waardoor externe consultants overbodig worden.

Daarbij streven we ernaar om wetenschap en praktijk telkens bij elkaar te brengen. Wij doen daarvoor onder meer wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

The Art of Consultancy, Design, Engineering and Science

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …