Nieuws

Spanning in de zorg

De inleiding van het M&O-jaarboek 2012, Spanning in en rond organisaties onder redactie van Jaap van Muijden, Joyce Rupert en Heleen Tours, zet de lezer in de eerste alinea al direct onder hoogspanning:

“Anno 2012 is de toekomst erg onzeker. De adrenaline stroomt momenteel door alle aderen van de samenleving. Politiek gezien staat het midden onder druk en winnen de flanken. Door schandalen bij hogescholen, wooncorporaties en ziekenhuizen staan maatschappelijke organisaties onder druk en is er weinig vertrouwen in het leiderschap. […] De spanning is te snijden in de bestuurskamer … .” Lees meer

Verpleegkundige expertgroep

Tijdens de ontwikkeling van de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen is een aantal keer aan experts uit het veld gevraagd om op onderdelen of in zijn geheel de scan te reviewen en te voorzien van feedback. Deze experts hebben daardoor elk op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de scan. Het is een diverse groep, waardoor een ieder vanuit de eigen deskundigheid feedback kon geven. Wij zijn deze professionals zeer dankbaar voor de waardevolle feedback die zij hebben gegeven. Lees meer

Frenetti ontwikkelt Professionaliteitscan

Professionaliteit en ambities van verpleegkundigen zijn te meten! Met de professionaliteitscan meet u voortaan eenvoudig hoe het is gesteld met de professionaliteit van uw verpleegkundigen binnen de zeven CanMEDS gebieden. De scan geeft informatie over de mate waarin uw verpleegkundigen beschikken over de noodzakelijke bekwaamheden c.q. competenties en hoe zij die kennis met elkaar kunnen delen. Lees meer

Oprichting SoLAR

Tijdens de Learning Analytics and Knowlegde Conferentie 2013 in Leuven is Freda Vasse van FRENETTI toegetreden tot de nieuw opgerichte Society for Learning Analytics Research (SoLAR). Deze organisatie is een interdisciplinair netwerk van vooraanstaande onderzoekers die de rol en impact verkennen van analytics op het onderwijzen, leren, trainen en ontwikkelen.

Vasse denkt mee over het toepassen van learning analytics in het onderwijs en de mogelijkheden het onderwijs hiermee te vernieuwen.

Anders omgaan met inzet medewerkers in zorg onontkoombaar

Er is sprake van een leiderschapscrisis. Het klassieke leiderschapsmodel voldoet niet meer waarin een leider een organisatie stuurt in een gewenste richting en mensen motiveert om bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Veel vragen rond leiderschap zijn uiterst actueel. Aldus de redactie van het M&O-jaarboek 2011. Lees meer

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …