Nieuws

ZuidOostZorg met tweede meting bezig (vervolg van 2015)

Eind november 2016 is ZuidOostZorg begonnen met de 1ste follow-up meting – 2e meting – van de Professionaliteitscan. Ze meten Module 1 onder (Gespecialiseerd) Verpleegkundigen (G&G), Verzorgenden/IG/EVV’ers, Helpenden en de Facilitair Woonassistenten. De Professionaliteitscan omvat 3 modules. ZuidOostZorg heeft ervoor gekozen om de 3 modules herhaald verspreid over het jaar in een Plan-Do-Check-Act leercyclus aan te bieden. Hierdoor is het een continue proces van deskundigheidsbevordering. Lees meer

Professionaliteitscan genoemd in boek ‘Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’

Het boek ‘Klinisch redeneren voor verpleegkundigen’ is bestemd voor verpleegkundigen in opleiding, om vertrouwd te raken met klinisch redeneren. Daarnaast is het voor verpleegkundigen een houvast in de dagelijkse praktijk. Klinisch redeneren voor verpleegkundigen is geschreven door een team van docenten, wetenschappers en praktiserende verpleegkundigen uit verschillende velden.

Het boek is opgesteld onder redactie van Lia van Straalen en Marieke Schuurmans.

Lees meer

Freda Vasse is now a member of the STTI

On Wednesday, November 30th Freda Vasse became a member of the STTI: the international Honor Society of Nursing. Sigma Theta Tau International, the Honor Society of Nursing – supports nurses throughout their careers with continuing education, nursing publications and nursing conferences.

Verslag werkconferentie 4 november

‘Handreiking mbo- en hbo-normering voor de verpleegkundigen’

Fijn dat we met zo’n grote multidisciplinaire groep van veel verschillende organisaties in en rond de zorg samen konden komen op 4 november! Doel van de bijeenkomst was het samenstellen van een handreiking met betrekking tot de mbo- en hbo-normering voor verpleegkundigen.

Lees meer

Inzet Professionaliteitscan voor Trainees in JBZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt als STZ-opleidingsziekenhuis stageplaatsen aan studenten Verpleegkunde van hbo- en mbo-opleidingen. Daarnaast kunnen pas afgestudeerde hbo- en mbo-verpleegkundigen direct na hun diplomering als ‘trainee’ ervaring opdoen in een speciaal leertraject binnen het ziekenhuis.

Alle startende trainees vullen nu de Professionaliteitscan in

Eind 2016 is het ziekenhuis begonnen met het toevoegen van de Professionaliteitscan, inclusief het Zorgzwaarte assessment, aan het ‘trainee leertraject’ programma. Alle startende trainees beginnen met het invullen van de Professionaliteitscan als vertrekpunt voor hun ontwikkeling als pas afgestudeerde verpleegkundige. Lees meer

Frenetti organiseert werkconferentie

Op 4 november organiseren wij onze eerste werkconferentie m.b.t. de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen.

Waarom een werkconferentie?

Er is vanuit zorgorganisaties, die werken met de Professionaliteitscan, behoefte geuit voor het opstellen van een gezamenlijke handreiking voor de MBO- en HBO normering c.q. doelstelling. Verder willen we graag een Verpleegkundig Volwassenheidsmodel (VVM) introduceren om daarover van gedachte te wisselen en zo mogelijk een eerste aanzet tot definiëring. Aanleiding voor het opstellen van een VVM zijn de uitkomsten van verzamelde data van MBO-, HBO- en Inservice-A opgeleide verpleegkundigen in relatie tot de grote uitdaging die voor ons ligt. Lees meer

SEH, CCU en Recovery units van het JBZ doen ook de scan

Binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis zijn een aantal nieuwe afdelingen aan de slag gegaan met de Professionaliteitscan. Eind mei 2016 zijn alle (gespecialiseerde) verpleegkundigen van de SEH, CCU en Recovery van het ziekenhuis gevraagd om de Professionaliteitscan, inclusief het Zorgzwaarte assessment, als nulmeting in te vullen. Eind 2017 volgt de eerste follow-up meting. Lees meer

Waterland Ziekenhuis start met Professionaliteitscan Frenetti

Waterland Ziekenhuis start met ‘gouden driehoek’

Het Waterland Ziekenhuis in Purmerend en Volendam start met de drie assessments uit onze assessmentcatalogus: De Professionaliteitscan + Zorgzwaartescan + Teameffectiviteitscan.

Samen vormen zij de ‘gouden driehoek’. We noemen dit de ‘gouden driehoek’ omdat hiermee de juiste verbanden te leggen zijn tussen de huidige staat van professionaliteit van de zorgprofessional als individu, de zorgzwaarte en het functioneren van teams binnen ziekenhuizen.

Lees meer

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …