Nieuws

Presentatie Frenetti bij Radboudumc

De Radboudumc Health Academy organiseerde op 17 mei jongstleden de scholing: Palliatieve zorg – intuïtie, wijsheid of wetenschap? Deze dag werden meerdere lezingen, discussies en interactieve sessies georganiseerd voor zorgprofessionals werkzaam binnen de Palliatieve zorg. Freda Vasse van Frenetti was uitgenodigd om te spreken over de Professionaliteitscan.

Lees meer

Isala ziekenhuizen organisatiebreed gestart met de Professionaliteitscan

Het Isala ziekenhuis is in maart 2018 gestart met de Professionaliteitscan. Isala is een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. De scan wordt organisatiebreed ingezet voor een groot deel van de Isala verpleegkundigen in de vestigingen Zwolle en Meppel. De Professionaliteitscan maakt onderdeel uit van het project ‘Verpleegkundigen Nieuwe stijl 2020’. Isala richt zicht op de toekomst en de transitie richting functiedifferentiatie.

Lees meer

Verslag werkconferentie 24 maart

Op 24 maart organiseerden we voor de 2e keer een werkconferentie. Deze was het vervolg op de werkconferentie van 4 november 2016. De 1e werkconferentie had als doel het opstellen van een Handreiking mbo- en hbo-normering voor de verpleegkundige praktijk met behulp van de Professionaliteitscan. In het kader van de implementatie van de V&V beroepsprofielen 2020 en vooruitlopend op de functieprofielen zoals door de NVZ nu uitgegeven, richtte de 2e werkconferentie zich in lijn met deze ontwikkelingen zich op de verdere uitwerking van deze handreiking.

Lees meer

NVZ presenteert nieuwe functieprofielen mbo- en hbo-verpleegkundigen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) presenteerde op 20 april jl. de nieuwe functieprofielen voor mbo-opgeleide en hbo-opgeleide verpleegkundigen in ziekenhuizen. De nieuwe functieprofielen zijn een belangrijke stap in het naar de praktijk brengen van de beroepsprofielen. De NVZ heeft deze richtlijnen opgesteld voor ziekenhuizen.

Lees meer

Volg de werkconferentie van 24 maart

Vandaag organiseren we een werkconferentie rondom de Professionaliteitscan in het Descartes-centrum bij het UMC Utrecht. Samen met bestuurders en professionals uit het veld werken we de handreiking voor de MBO -en HBO normering verder uit. Dit doen we door aan de hand van de Professionaliteitscan naast het niveau van performance ook te kijken naar de scope van de MBO en HBO verpleegkundige praktijk.

Lees meer

Nieuwe werkconferentie gepland op 24 maart aanstaande

Op 4 november 2016 organiseerden wij onze eerste werkconferentie. Dit heeft een eerste concept Handreiking mbo- en hbo-normering opgeleverd en feedback voor het aanscherpen van de Professionaliteitscan. Op 24 maart 2017 organiseren wij een vervolg werkconferentie m.b.t. de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen. Deze werkconferentie zal zich richten op de verdere uitwerking van de Handreiking voor de mbo- en hbo-normering c.q. doelstelling.

Lees meer

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …