Nieuws

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Tokio, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Task Force Health Care. De missie stond onder leiding van Hugo de Jonge, de minister van Gezondheid, Welzijn en Sport.

Ongeveer 11 bedrijven c.q. organisaties namen deel aan het programma. Deze missie stond in het teken van ‘gezond ouder worden en digitalisering’. We bezochten de ‘The 2nd Well Aging Society Summit Asia-Japan’ en daarnaast bezocht de groep enkele organisaties en zorginstellingen die innoverend bezig zijn op het gebied van gezond ouder worden en digitalisering.

Lees meer

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins en watergezant Henk Ovink.

De Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) organiseerde deze handelsmissie in samenwerking met Task Force Health Care. Zakelijk missieleider was Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Deze handelsmissie is erop gericht om internationaal samenwerken te faciliteren en te bevorderen.

Frenetti nam deel aan het LSH digital care and e-health programma, dat was samengesteld voor circa 43 organisaties die vanuit deze sector de handelsmissie bijwoonden.

Lees meer

Voortgang project NursingAI

Het NursingAI-project analyseert en voorspelt de soorten vaardigheden en competenties die zorgprofessionals, met name verpleegkundigen, nodig hebben wanneer robots en andere geautomatiseerde technieken op (grote) schaal in de gezondheidszorg komen. Door inzicht te krijgen in de benodigde competenties en vaardigheden, kunnen curricula voor trainingen en onderwijsprogramma’s worden uitgebreid naar de werkelijke behoeften met betrekking tot ICT-competenties. Frenetti maakt onderdeel uit van dit consortium.

Lees meer

Frenetti aanwezig tijdens International Congres of Health Services in Brazilië

Frenetti was uitgenodigd door Task Force Health Care en het Nederlandse Consulaat in São Paulo om van 20 t/m 24 mei deel te nemen aan een healthcare-missie naar Brazilië.

De Braziliaanse zorgmarkt kampt met vergelijkbare uitdagingen als de Nederlandse – oplopende zorgkosten, een infrastructuur onder druk, een vergrijzende bevolking – alleen op een compleet andere schaal. Met ruim 209 miljoen inwoners is Brazilië de grootste zorgmarkt van Zuid-Amerika. De financiële houdbaarheid van Brazilië’s Unified Health System (SUS) is een grote zorg en dat heeft geleid tot een aantal vergaande hervormingen en innovaties.

Lees meer

Redefining Nursing Skills for Artificial Intelligence and robotization in health care

Frenetti participates in an international NursingAI consortium. The NursingAI project will analyze and forecast the types of skills and competencies needed by health care professionals, especially nurses. By gaining insight of needed competencies and skill, curriculums for trainings and education programs can be enhanced to the actual needs concerning ICT competencies.

Lees meer

Frenetti Online live vanaf 1 augustus

Per 1 augustus werkt Frenetti met een nieuw, eigen platform voor het faciliteren van de Frenettiscan. Frenetti Online is een meet-, leer- en optimalisatiesysteem voor continue professionele ontwikkeling, teamsamenstelling en het deels in kaart brengen van de complexiteit van zorg.

Lees meer

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …