Nieuws

Jeroen Bosch Ziekenhuis start als eerste ziekenhuis

Grootschalige inzet van de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis als integraal onderdeel van het Opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap.

Marjolein Schouten, manager Jeroen Bosch Academie heeft middels de kwaliteitsimpuls zorg de basis gelegd voor dit opbouwprogramma.

De verpleegkundig professional is een belangrijke spil in de kwaliteit van de zorg. Hij/zij staat 24 uur per dag aan het bed van de patiënt. Om de kwaliteit van de zorg nog beter te maken, is 1 april het Opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap voor alle niveau 5 verpleegkundigen (HBO-V) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ ) gestart. Een team van vijf JBZ’ers gaat de komende drie jaar aan de slag om dit programma vorm en inhoud te geven en het tot een succes te maken. Het JBZ is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland die de differentiatie van niveau 4 en 5 doorgevoerd heeft en door middel van het programma zal ondersteunen in de implementatie.

Doel van het programma in JBZ: Verpleegkundig leiderschap is herkenbaar geïmplementeerd in de werkwijze van verpleegkundigen op alle niveau’s in het gehele ziekenhuis.

De VAR in JBZ beschrijft in de ‘visie op de verpleegkundige professional’ verpleegkundig leiderschap als volgt:
“Leidinggevende en niet-leidinggevende verpleegkundigen op alle niveau’s, stimuleren, doceren en inspireren verpleegkundigen om excellente zorg te verlenen. Verpleegkundig leiderschap is collega-verpleegkundigen enthousiasmeren voor zorgvernieuwing; effectieve samenwerking met collega’s en overige professionals; het stellen van prioriteiten; en het verhogen van de kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd in alle hiërarchische lagen van de organisatie (participerend management).“ Informatie hierover is opgenomen in het Strategisch opleidingsplan van het JBZ en de ‘Visie op de verpleegkundige professional’ van de VAR.

De niveau 5 verpleegkundigen krijgen door middel van het programma concrete handvatten aangereikt om als kartrekker, kwaliteitsaanjager, coördinator en als coach van collega’s of leerlingen aan bed de drie thema’s van het opbouwprogramma te integreren in de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling.

De drie thema’s in het opbouwprogramma zijn:

  • Evidence Based Practice
  • Klinisch redeneren
  • Verpleegkundig Proces, Dossier en achterliggende Classificatiesysteem.

Als team wordt theoretisch onderwijs voor de thema’s gefaciliteerd en vervolgens door action learning de vertaalslag gemaakt naar de werkvloer. Alle deelnemers van het programma volgen drie keer negen maanden onderwijs over één van de thema’s van het opbouwprogramma. De volgorde waarin de thema’s gevolgd worden kan verschillen tussen collega’s, maar iedereen volgt alle thema’s.

Het Team Verpleegkundig Leiderschap in JBZ bestaat uit vijf leden:
Harry Sonnenschein, Programmamanager; Evelyn te Kamp, Programma ondersteuner; Laura Kemper, Procesbegeleider Verpleegkundig Proces; Marjolein Claus, Procesbegeleider Klinisch Redeneren; Sharon van de Ven, Procesbegeleider Evidence Based Practice.

v.l.n.r. Sharon van de Ven, Marjolein Claus, Harry Sonnenschein, Laura Kemper, Evelyn te Kamp

 

 

 

 

 

 

 

De procesbegeleiders faciliteren het onderwijs en worden hierbij ondersteund door de programma ondersteuner. De procesbegeleiders en programma ondersteuner worden aangestuurd door de programmamanager. Het programma verbindt de drie thema’s en de verschillende organisatiebrede programma’s (Joint Commission International, Digitaal Werken en Capaciteitsmanagement) met elkaar.

Verder sluiten meerdere partijen aan bij het programma, zoals bedrijfsopleiders, docenten en eventueel overige partijen.

Hoe pakken ze het aan in JBZ? Het hele programma wordt ondersteund door metingen. Dit wordt gedaan door de ‘Frenetti professionaliteitscan’, oftewel de frenetti-scan zoals de scan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt genoemd. Deze wordt aangeboden aan de 150 niveau 5-verpleegkundigen die gaan starten met het opbouwprogramma verpleegkundig leiderschap. Tevens zal de scan uitgevoerd worden door een drietal groepen: een at random gekozen niveau 4 verpleegkundigen, de afdeling Dialyse en de Intensive Care. De reden hiervoor is om een gedegen controlegroep te hebben.

FRENETTI is prof. dr. Willy Spaan, voormalig voorzitter RvB van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en drs. Marjolein Schouten zeer dankbaar dat zij als eerste ziekenhuis gestart zijn met de inzet van de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen.

Voor meer informatie over het gehele programma is het Team Verpleegkundig Leiderschap te bereiken via verpleegkundigleiderschap@jbz.nl.

Lees meer over kwaliteitsimpuls zorgpersoneel op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …