Nieuws

SEH, CCU en Recovery units van het JBZ doen ook de scan

Binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis zijn een aantal nieuwe afdelingen aan de slag gegaan met de Professionaliteitscan. Eind mei 2016 zijn alle (gespecialiseerde) verpleegkundigen van de SEH, CCU en Recovery van het ziekenhuis gevraagd om de Professionaliteitscan, inclusief het Zorgzwaarte assessment, als nulmeting in te vullen. Eind 2017 volgt de eerste follow-up meting.

Een aantal (gespecialiseerde) verpleegkundigen stroomt in in het 2e jaar van het Verpleegkundig Leiderschap opbouwprogramma. Per afdeling zijn er rapportages gemaakt en in een evaluatie met elkaar besproken en gediscussieerd over (mogelijke) follow-up stappen voor professionalisering. Naast de uitkomsten van de professionaliteitscan worden de gemiddelde scores van het zorgzwaarte assessment besproken en tegen elkaar afgezet.

Review van de Professionaliteitscan

Ten behoeve van de validiteit van de Professionaliteitscan zijn de unit hoofden en verpleegkundige coördinatoren van de specialty afdelingen gevraagd om de Professionaliteitscan te reviewen. Dit om na te gaan of de scan ook voor deze (gespecialiseerde) verpleegkundigen die werkzaam zijn op de SEH, CCU en Recovery en ook de Intensive Care de lading van hun beroepsuitoefening dekt. Voor het wetenschappelijk onderzoek worden items die niet relevant zijn erin gelaten. Deze niet relevante items kunnen tijdens het invullen worden overgeslagen. Op deze manier kunnen we in kaart brengen en wetenschappelijk onderzoek doen naar wat (gespecialiseerde) verpleegkundigen doen in verschillende contexten. Daarnaast wordt er gevraagd of er wat gemist wordt aan items. Als dit het geval is, dan worden er items aan de Professionaliteitscan toegevoegd. Dit is tot nu toe vanuit de ziekenhuis context nog niet het geval geweest.

Hier leest u in 2 minuten de belangrijkste aspecten van dit online assessment voor zorgprofessionals.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …