Nieuws

Isala ziekenhuizen organisatiebreed gestart met de Professionaliteitscan

Het Isala ziekenhuis is in maart 2018 gestart met de Professionaliteitscan. Isala is een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. De scan wordt organisatiebreed ingezet voor een groot deel van de Isala verpleegkundigen in de vestigingen Zwolle en Meppel. De Professionaliteitscan maakt onderdeel uit van het project ‘Verpleegkundigen Nieuwe stijl 2020’. Isala richt zicht op de toekomst en de transitie richting functiedifferentiatie.

Als programmamanager is Engeline Plaggenmarsch – Bremmer verantwoordelijk voor een drietal projecten. Deze projecten richten zich op de uitrol van de Professionaliteitscan, inzet van diverse proeftuinen en het developmentprogramma. De focus van het programma ligt op alle verpleegkundigen van Isala. Voor de  uitrol van de professionaliteitscan is dan ook bewust gekozen om ook de gespecialiseerde verpleegkundigen te betrekken.

Gerdienke IJzerman: Projectleider Professionaliteitscan:

“De Professionaliteitscan zorgt ervoor dat het Isala een beeld krijgt van de ambities van haar verpleegkundigen, welke competenties verder ontwikkeld moeten worden om te voldoen aan de Beroepsprofielen 2020, welke kwaliteiten al ingezet kunnen worden en hoe we onderling van elkaar kunnen leren.”

Introductievideo van Isala over de Professionaliteitscan:

Deze video is gemaakt door Maarten de Vries (www.illustratie-bureau.nl).

Professionaliteitscan

Dit project richt zich op de deskundigheidsbepaling van verpleegkundigen. Hiervoor wordt de Professionaliteitscan ingezet. Het project biedt handvatten om te faciliteren bij de uitvoering en bij de interpretatie van de resultaten.

Frenetti richt haar werkzaamheden op het maximaal benutten van de Professionaliteitscan in al haar gelaagdheid. Werken met de Professionaliteitscan is een innovatieproces waarbij je organisatiebreed niet op dag 1 al werkt met alle functionaliteiten die de Professionaliteitscan met zich meebrengt. Hierin neemt Frenetti de leidende rol zodat de diverse stakeholders binnen Isala leren hoe om te gaan met de enorme hoeveelheid data die de Professionaliteitscan genereert. Op deze manier levert Frenetti een bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van de drie projecten.

De uitkomsten van de Professionaliteitscan worden meegenomen bij het opzetten van het verpleegkundig development programma.

Vragen?

Voor meer vragen over het programma binnen Isala kunt u mailen naar e.plaggenmarsch@isala.nl

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …