Nieuws

Het werk-leerklimaat assessment: nieuw in onze assessment catalogus

In oktober voegen we een nieuw assessment toe aan onze catalogus; het 3D-WLQ assessment. WLQ staat voor Workplace Learning Questionnaire. Het is een werk-leerklimaat assessment, opgezet vanuit 3 dimensies: ‘Interactie’, ‘Inhoud’ en ‘Drijfveer’.

Dit assessment is ontworpen door Freda Vasse. Freda deed in 2011 wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van verschillende designs van leer- en werkomgevingen op het individueel leren en de wijze van begeleiden van studenten. Hiervoor ontwierp zij het 3D-WLQ assessment, een gevalideerd instrument voortbordurend op de 3D-leertheorie van Knud Illeris, professor Leven Lang Leren aan de Deense Universiteit van Educatie in Kopenhagen.

De 3D-leertheorie van Knud Illeris

Volgens de 3D-leertheorie van Illeris (2007) omvat alle leren drie dimensies, namelijk de inhoudsdimensie van wat wordt geleerd, de drijfveerdimensie van wat leren aandrijft en de interactiedimensie van de impact van de leersituatie. De centrale stelling van Illeris (2007) is, dat de genoemde drie dimensies in alle leren een rol spelen en dat daarom een adequate analyse van leersituaties deze dimensies behoort te omvatten.

Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan naar welke factoren essentieel zijn voor het bewerkstelligen van een krachtige leeromgeving. Deze factoren zijn ondergebracht in de drie verschillende dimensies van de hierboven genoemde 3D-leertheorie. Vanuit deze 3D-leertheorie en het literatuuronderzoek is het 3D-WLQ assessment ontstaan als integraal geheel.

Het 3D-WLQ assessment

Het 3D-WLQ assessment omvat vragen waarbij naar het perspectief van de (lerende) professionals en/of studenten op het werk- leerklimaat wordt gevraagd. De rubrics en items daarbinnen representeren essentiële factoren die nodig zijn voor het ontstaan of de aanwezigheid van een krachtige werk-leeromgeving. Een krachtige werk-leeromgeving is nodig voor de professional in het kader van continue professionele ontwikkeling op de werkplek. Oftewel, ruimte maken voor leren op de werkplek naast het werk wat gedaan moet worden.

Voordelen voor de organisatie

Met dit assessment wordt zichtbaar gemaakt wat de kenmerken zijn van het werk-leerklimaat op de afdeling of in een team. Zijn deze gunstig of ongunstig om het leren op de werkplek tot stand te brengen. Vanuit de diagnose van de huidige situatie en de gezamenlijke ambitie om op rubricniveau het leer-werkklimaat te willen verbeteren, kan er actief gewerkt worden aan het verbeteren en/of optimaliseren van het werk-leerklimaat voor zowel het individu als team in zijn geheel.

Het is in het belang van de toekomst van organisaties om de focus te leggen op het gezamenlijk creëren van een goed evenwicht tussen het arbeidssysteem en het leersysteem, zodat de professional voldoende toegerust is of raakt om het werk te doen wat voor ligt.

Indeling van het assessment

De essentiële factoren die nodig zijn voor een krachtige werk-leeromgeving zijn verwerkt in de volgende rubrics, ingedeeld naar de drie dimensies ‘Interactie’, ‘Inhoud’ en ‘Drijfveer’. Er wordt gevraagd aan de professional in welke mate deze aspecten kenmerkend zijn in de context waarin hij/zij werkt.

Dimensie Rubrics
Interactie ‘Betrokkenheid en acceptatie’, ‘Sfeer van communicatie’ en ‘Participatie en creëren gunstig leerklimaat’.
Inhoud ‘Doelgerichtheid en toepassing’, ‘Betekenis en kennisontwikkeling’, ‘Informatie en ervaringen delen’ en ‘Opleidingsactiviteiten op de werkplek’.
Drijfveer ‘Taak-, verantwoordelijkheidsverdeling’, ‘Ruimte voor zelfregulatie’, ‘Guidance en support’ en ‘Samenwerking’.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit assessment? Neemt u dan contact op met Freda Vasse via office@frenetti.com of vult u dit formulier in.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …