Nieuws

Groene Hart start als 2e ziekenhuis met Professionaliteitscan

Het Groene Hart ziekenhuis is in november 2015 met 2 afdelingen gestart met de Professionaliteitscan. Zij hebben modules 1, 2 en 3 tegelijkertijd doorlopen, inclusief de vragen uit de nieuwe Zorgzwaartescan.

In november startte op initiatief van Conny Hes, Coördinator en Opleidingsadviseur vanuit het Landsteiner Instituut de afdeling ‘Chirurgie en Urologie’ onder leiding van Ilse Eckhardt en de ‘Acute Opname Afdeling’ (AOA) onder leiding van Wouter Steenwoerd. Deze 2 afdelingen binnen het Groene Hart ziekenhuis zijn proeftuinen. De scan had een respons van 100% voor beide afdelingen.

Wat gebeurt er na de scan?

  • De teamrapportages zijn gemaakt en met de leiding en het team besproken.
  • Uit teamrapportages blijkt op welke top 5 onderwerpen de prioriteiten komen te liggen. De gekozen onderwerpen zijn voor alle teamleden gelijk, maar de doelstelling is per persoon verschillend, afhankelijk van de initiële opleiding. Dit is te zien in het persoonlijk rapport bij ‘WAT te verbeteren (to-do)’.
  • Het persoonlijke rapport wordt daarnaast ook als leidraad genomen in de jaargesprekken.
  • Op de afdelingen wordt na het kiezen van de onderwerpen besproken welke patiënt-/praktijksituaties voor verbetering of verdere professionalisering vatbaar zijn.
  • Vervolgens wordt bekeken welke leeractiviteiten en/of scholing ‘off-the-job’ en ‘on-the-job’ nodig is.
  • Naast de Professionaliteitscan zijn ook de uitkomsten van de Zorgzwaartescan besproken. In grafieken wordt de zorgzwaartescore samengebracht met de uitkomsten van de Professionaliteitscan.

Het Groene Hart Ziekenhuis over de Professionaliteitscan:

Wouter Steenwoerd, teamleider Acute Opname Afdeling / Interne Geneeskunde / MDL: “De scan geeft een goed beeld van de competenties die verpleegkundigen niet alleen individueel, maar ook als team verder kunnen ontwikkelen. Dit geeft ons een goede start in de ontwikkeling van het Beroepenhuis binnen het GHZ.”

Proeftuinen

De steeds complexer wordende zorg heeft een effect op de rol en positie van medewerkers in de zorg en dienstverlening. De toenemende complexiteit heeft grote invloed op de rol en positie van de verpleegkundigen in het zorgproces. De verpleegkundige beroepsgroep zal daardoor een transitie moeten doormaken.

De proeftuinen helpen in het geven van een antwoord op de vraag van ziekenhuizen: Hoe gaan we intern het onderscheid aanbrengen tussen hbo en mbo personeel in rollen? Hoeveel personeel hebben we nodig? Hoeveel hbo en hoeveel mbo?

De proeftuinen worden gefaciliteerd door de NVZ.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …