Nieuws

Ervaring Reade met Professionaliteitscan

Karin Radwan, manager bedrijfsvoering van de verpleging bij Reade, vertelt over haar ervaring met de Professionaliteitscan bij Reade. Frenetti is haar daarvoor zeer dankbaar.

Binnen de revalidatie sector is de kwaliteit van de verpleegkundige zorg een “hot item”. Revalidanten komen steeds sneller vanuit het ziekenhuis naar de revalidatiecentra. Revalidatiecentra leveren daardoor bijna dezelfde hoog technische zorg als een ziekenhuis zonder het uitgebreide vangnet van laboratoria en bijvoorbeeld intensive care. Dit vraagt veel van de verpleging. Daarnaast wordt de revalidant gelukkig steeds mondiger en wordt hij gestimuleerd in het voeren van zijn eigen regie. Als verpleegkundige dien je dan ook vraaggericht te kunnen meebewegen binnen de professionele normen en waarden.

Reade, expertise centrum in de neuro- dwarslaesie- en amputatierevalidatie met 120 klinische bedden in de hoofdstad van ons land, was zich ervan bewust dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg omhoog moest. Dit leidde tot het opleiden van ziekenverzorgenden naar het niveau van verpleegkundige en het (in een pilot) aanstellen van regieverpleegkundigen. Deze regieverpleegkundigen zijn ervaren revalidatie verpleegkundigen op HBO niveau welke een aanvullende coaching opleiding volgden. Zij coachen hun collega verpleegkundigen in het dagelijkse verpleegkundige werk, bij het werken met multidisciplinaire behandelplannen en het steviger positioneren van de verpleegkundige in dit multidisciplinaire team.

In de aanloop naar de start van de pilot regieverpleegkundigen kwam ik als bedrijfsvoerend manager van de verpleging, Freda Vasse van Frenetti tegen. Zij vertelde mij over de Professionaliteitscan die zij voor verpleegkundigen ontwikkeld had. Het concept bleek grondig doordacht, aan de hand van 77 items wordt het verpleegkundige team doorgelicht. Deze items komen overeen met de verpleegkundige taken en rollen. Als team kan je zelf bepalen welk item voor jouw afdeling belangrijk is. Voor ons was de kennis van palliatieve zorg van minder belang bijvoorbeeld.

Ik had vooraf wat twijfels bij het zelfevaluatie aspect, hoe eerlijk zouden medewerkers zijn bij het invullen van de vragenlijsten? De regieverpleegkundigen hebben het invullen van de vragenlijsten onder de teamleden gestimuleerd en ook uitgelegd waarom het zo belangrijk is om een volledig beeld van het team te krijgen. Daarnaast kon elke verpleegkundige de vragenlijst digitaal op zijn of haar eigen moment invullen. Daardoor hebben vrijwel alle verpleegkundigen de vragen ingevuld! De regieverpleegkundigen en ikzelf hadden vooraf in grote lijnen een idee wat nog ontwikkelpunten van het team waren. Deze werden alle bevestigd in de uitkomst van de profesionaliteitscan. Dat voelt goed, een soort objectivering wat het makkelijker bespreekbaar maakt in het team.

Wat ook goed is dat duidelijk is wie wie kan helpen binnen het team.
Daarnaast overtrof Freda mijn verwachtingen door zelf heel veel scholingsmateriaal (digitaal) aan te bieden.

Binnen Reade zijn wij nu in de fase dat de regieverpleegkundigen met het team aan de slag kunnen om de minder sterke punten van het team te versterken. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen maar mijn verwachtingen zijn hoog. Ik had dit alleen kunnen doen met de inzet van de regieverpleegkundigen die in het team en dus op de werkvloer dit kunnen aanpakken en levend houden. Freda kwam voor ons precies op het goede moment, zij heeft ons geholpen de leerpunten van het team in kaart te brengen waardoor de regie verpleegkundigen weten waar ze mee aan de slag kunnen.

Tijdens de HKZ terugkoppeling werd de Professionaliteitscan als een van de vier sterke punten genoemd. Daar zijn we natuurlijk supertrots op!

Voor meer informatie:
k.radwan@reade.nl
06-35118024

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …