Nieuws

Pilot in de revalidatiezorg een succes

Bij Reade in Amsterdam is de eerste pilot met de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen in de revalidatiezorg positief afgerond. De resultaten zijn veelbelovend.

Recent is Reade gaan werken met regieverpleegkundigen. Eén van hun taken is het verpleegkundig team verder te professionaliseren. Het moment van deze herstructurering was voor Reade daarom een uitgelezen kans om met hulp van de scan de nieuwe regierol direct concreet en doelgericht in te gaan vullen. FRENETTI is het management van Reade dankbaar dat zij in de gelegenheid is gesteld haar scan ook in de revalidatiezorg te toetsen.

De drie nieuwe regieverpleegkundigen, Jikkemien Verloop, Marije van Capel en Ryenke Hardenberg, hebben met hun team van 30 verpleegkundigen de scan doorlopen. De eerste resultaten maken al direct duidelijk welke onderwerpen in het komende half jaar de meeste aandacht van het team vragen. Mooi is het ook te zien dat de ambitie van het team hiermee in lijn is. Dat is lang niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Waar sta ik en wil ik naartoe?  Waar staan we als team en wat willen we samen bereiken? En hoe daar te komen? In heldere rapporten zijn de antwoorden op deze vragen in beeld gebracht. De uitkomsten worden nu vertaald in individuele- en teamdoelstellingen waaraan het komende half jaar gewerkt kan worden. Iedere verpleegkundige ontvangt een Persoonlijk Rapport met de uitkomsten van de scan, inclusief passende actie- en verbeterplannen voor online leren al dan niet in combinatie met traditioneel onderwijs. In de individuele rapporten zijn ook automatisch de namen opgenomen van collega’s die net een stap verder in ontwikkeling zijn en in de werkomgeving het meest effectief kunnen helpen ook als het gaat om kennisdelen.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …