Nieuws

Eerste stappen evaluatie-onderzoek door iBMG

Frenetti hecht veel waarde aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van haar instrumenten en de effecten daarvan op de zorgprofessionals zelf en de kwaliteit van zorg. De eerste stappen voor het opzetten van een pilot evaluatie-onderzoek professionaliteitscan zijn genomen door dr. Iris Wallenburg en prof. dr. Roland Bal van het instituut Beleid, Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het evaluatie onderzoek zal in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen tot stand worden gebracht. De eerste ontmoeting vond plaats op 26 oktober 2015.

Het doel van het pilot evaluatie-onderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik en de effecten van de professionaliteitscan in zorgorganisaties. ‘Gebruik’ betreft hier de wijze waarop individuele zorgprofessionals en zorgorganisaties de scan inzetten en invulling geven aan het opleidingsplan, en op welke wijze betekenis wordt gegeven aan de evaluatie van de professionaliteit van zorgprofessionals. ‘Effecten’ betreffen de ontwikkeling van individuele en collectieve professionaliteit (‘performance’), werktevredenheid, en de uitkomsten van zorg.

Het onderzoek helpt zorgorganisaties de professionaliteitscan in de eigen specifieke context in te zetten, en helpt tegelijkertijd de effectiviteit van de scan als meet- en professionaliseringsinstrument te verbeteren en/of door te ontwikkelen. Daarnaast draagt het bij aan wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van professionaliteit, deskundigheidsbevordering en het meten van professionele performance.

Noot: Naast het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is Frenetti voortdurend bezig met wetenschappelijk onderzoek om haar instrumenten enerzijds te toetsen op constructvalidering en anderzijds om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zoals: is er verschil tussen verpleegkundige initiële opleidingen, functies, ervaringsjaren in het vak, ervaring op de afdeling/team, leeftijd, arbeidsuren per week, type zorg etc. in relatie tot performance, zorgzwaarte en teameffectiviteit. Zo ja, wat verklaard deze verschillen.

Reacties op deze pagina zijn gesloten.

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …