Categorie: Conferenties

Verslag werkconferentie 24 maart

Op 24 maart organiseerden we voor de 2e keer een werkconferentie. Deze was het vervolg op de werkconferentie van 4 november 2016. De 1e werkconferentie had als doel het opstellen van een Handreiking mbo- en hbo-normering voor de verpleegkundige praktijk met behulp van de Professionaliteitscan. In het kader van de implementatie van de V&V beroepsprofielen 2020 en vooruitlopend op de functieprofielen zoals door de NVZ nu uitgegeven, richtte de 2e werkconferentie zich in lijn met deze ontwikkelingen zich op de verdere uitwerking van deze handreiking.

Lees meer

Volg de werkconferentie van 24 maart

Vandaag organiseren we een werkconferentie rondom de Professionaliteitscan in het Descartes-centrum bij het UMC Utrecht. Samen met bestuurders en professionals uit het veld werken we de handreiking voor de MBO -en HBO normering verder uit. Dit doen we door aan de hand van de Professionaliteitscan naast het niveau van performance ook te kijken naar de scope van de MBO en HBO verpleegkundige praktijk.

Lees meer

Nieuwe werkconferentie gepland op 24 maart aanstaande

Op 4 november 2016 organiseerden wij onze eerste werkconferentie. Dit heeft een eerste concept Handreiking mbo- en hbo-normering opgeleverd en feedback voor het aanscherpen van de Professionaliteitscan. Op 24 maart 2017 organiseren wij een vervolg werkconferentie m.b.t. de Professionaliteitscan voor Verpleegkundigen. Deze werkconferentie zal zich richten op de verdere uitwerking van de Handreiking voor de mbo- en hbo-normering c.q. doelstelling.

Lees meer

Verslag werkconferentie 4 november

‘Handreiking mbo- en hbo-normering voor de verpleegkundigen’

Fijn dat we met zo’n grote multidisciplinaire groep van veel verschillende organisaties in en rond de zorg samen konden komen op 4 november! Doel van de bijeenkomst was het samenstellen van een handreiking met betrekking tot de mbo- en hbo-normering voor verpleegkundigen.

Lees meer

Frenetti in delegatie mee op health missie naar Japan

Van 14 t/m 18 oktober nam Frenetti deel aan een Life Sciences & Health Mission naar Japan. Deze missie werd georganiseerd …

Leerzame economische missie naar Boston

Frenetti reisde van 16 tot en met 19 juli af naar Boston, als deelnemer aan de delegatie van een economische missie, in aanwezigheid …

Frenetti op economische missie naar Boston met minister-president Rutte, minister Bruins en watergezant Ovink

Frenetti gaat van 16 tot en met 19 juli mee met een economische missie naar Boston, in aanwezigheid van minister-president …